© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Sumpmåra

Galium uliginosum

  • Familj: Mårväxter – Rubiaceae
  • Växtform: Flerårig ört
  • Höjd: 5–30 cm. Stam vek, sträv, fyrkantig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, fatlik. Vit krona bestående av 4, smalt trekantiga, spetsiga, knöliga, ca. 1,5–2,5 mm långa blad, nedtill sammanväxta. Foder saknas. 4 ståndare fästa mellan kronflikarna. Ståndarknappar gula. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig. Blomställningen ett knippe.
  • Bladen: Oskaftade, i krans runt stammen. Vanligen 6 blad i kransen. Bladskiva smalt elliptisk, med borstudd, sträv, hårig under längs mittnerven.
  • Frukten: Brun, knottrig klyvfrukt uppbyggd av två halvklotformade delfrukter, 1,5 mm bred.
  • Växtplats: Strandängar, käll- och andra näringsrika skogskärr, diken, ibland på torra ängssluttningar och gräsmattor.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Sumpmåran är Finlands vanligaste måra. I fjälltrakterna sträcker den sig endast något över skogsgränsen. Artens totalutbredning omfattar hela Europa med undantag för den sydligaste medelhavskusten. Sumpmåran är inte speciellt krävande när det gäller växtplats. Torvbottnade ängar är ändå de mest lämpliga växtplatserna för arten. Södra Finlands människoskapade och östra och norra Finlands naturliga våtmarker och källor duger också som växtplatser för sumpmåran.

Bladen hos de i Finland växande mårväxterna ser ut att vara kransställda runt stammen. I verkligheten finns det endast två motsatta blad vid varje stamnod. De övriga bladlika organen är stipler. Mårorna liknar mycket de närbesläktade färgmårorna (Asperula spp.). Släktena skiljs bäst på kronans form. Färgmårornas kronor är trattlika med lång pip medan mårornas kronor är fatlika eller kort rörformiga.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page