© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Svalting

Alisma plantago-aquatica

  • Familj: Svaltingväxter – Alismataceae
  • Växtform: Flerårig ört, vattenväxt.
  • Höjd: 30–100 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk med 3 fria, vita-ljusröda kronblad och 3 gröna foderblad som är kortare än kronbladen. Sex ståndare och talrika pistiller. Mångblommig men gles blomställning som är pyramidformad.
  • Bladen: De flesta bladen ovan vatten. I strömmande vatten är även långskaftade flyt- och bandlika undervattensblad vanliga. Bladskivor äggrunda med hjärtlik bas, helbräddade. Rosettställda.
  • Frukten: Nöt.
  • Växtplats: Sjö-, å- och brackvattensviksstränder, betade stränder, diken och dammar. På fuktig mark eller i grunt vatten.
  • Blomningstid: Juni–september.

Svaltingen påbörjar sin blomning i juni och fortsätter blomma genom hela sommaren. De enskilda blommorna är dock mycket kortlivade. Blomman öppnas mitt på dagen och vissnar bort redan sex timmar senare. Pollinationen ombesörjs troligen av dipterer (tvåvingar) vilka kommer till den vita blomman för att utnyttja den nektar som de tolv nektarierna producerar. Nötterna som bildas kan flyta flera dagar och sprida växten.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page