© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Svärdslilja

Iris pseudacorus

  • Familj: Svärdsliljeväxter – Iridaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 60–120 cm. Stjälk upprätt, stadig, knappt förgrenad, cylindrisk.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, klart gul, stor och uppseendeväckande, till och med 10 cm bred. Hylle med två kransar hylleblad som är sammanväxta vid basen. De tre yttre hyllebladen är ca. 8 cm långa, breda, bakåtvikta. De tre inre hyllebladen är ca. 3,5 cm, smala och upprätta. 3 ståndare. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 3-talig. De tre märkesflikarna är gula, kronbladslika och större än de inre hyllebladen.
  • Bladen: Svärdlika, 2–4 cm breda. Basalblad 50–90 cm långa, stjälkblad mindre.
  • Frukten: Kapsel som öppnas i tre flikar.
  • Växtplats: Vid insjöarnas ler- dy- och gyttjestränder i lågt vatten, klibbalsnår; ofta även som prydnadsväxt.
  • Blomningstid: Juni–juli.

Typiska växtplatser för svärdsliljan är blöta klibbalkärr vid stränder i södra Finland. Svärdsliljan är en vattenväxt som gynnas av näringsrika underlag och den har ofta inplanterats i sjöar. Svärdsliljan trivs bäst på gyttjiga och dyiga stränder och den kan ofta ha andra krävande följearter. Annorstädes är bestånden anspråkslösare. Förutom via fröspridning sprider sig svärdsliljan även med rotstocksbitar. Växten är giftig. Svärdsliljan är landskapsblomma i Kymmenedalen. Den är fridlyst i Uleåborgs och Lapplands län.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page