© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Svärdsyssla

Cephalanthera longifolia

  • Synonym: Vit skogslilja
  • Familj: Orkider – Orchidaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 25–50 cm.
  • Blomma: Zygomorf, vit, fribladig och litet klocklik. Sex hylleblad varav ett är specialiserat till en läpp med en gul fläck. Könspelare (gynostemium) bestående av en fungerande ståndare och två fungerande märken sammanvuxna med omvandlade könsorgan. Blomställningen ett glest ax.
  • Bladen: Mellanbladen elliptiska-lansettlika och helbräddade med parallellnervatur. Lågbladen slidlika.
  • Frukten: Kapsel med stoftartade frön.
  • Växtplats: Lövängar och lundar.
  • Blomningstid: Maj–juni.

Svärdssysslan eller vita skogsliljan som den också kallas, är egentligen en mellaneuropeisk art som hos oss är på gränsen av sitt utbredningsområde. Den trivs bäst på ljusa lokaler och har försvunnit från många av sina tidigare växtplatser. Den finns hos oss endast på Åland, där den är sällsynt och fridlyst. Artens pollination ombesörjs av bin men framgången är inte stor då blommorna saknar nektar eller annan belöning som skulle attrahera insekter.

I Finland finns en annan art ur samma släkte, rödsysslan (C. rubra). Den är dock mycket sällsynt och hotad och därför fridlyst i hela landet. Rödsysslans blommor är ljusröda.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page