Chenopodium suecicum Chenopodium suecicum Chenopodium suecicum

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Svinmålla

Chenopodium album

  • Familj: Amarantväxter – Amaranthaceae (tidigare Mållväxter – Chenopodiaceae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: Vanligen 10–100 cm. Stjälk hård, uprätt, förgrenad, vanligen rödstrimmig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, ca. 2 mm bred. Grönt hylle bestående av 5 blad som mjöliga (har blåslika hår). Mycket små, nästan oskaftade blommor i gyttringar. 5 ståndare. Pistill sambladig med 2 stift.
  • Bladen: Smutsigt gråblå, rombiska eller trekantiga och mjöliga. Bladkanter svagt och trubbigt tandade. Högblad helbräddade. Bladen strödda.
  • Frukten: Tunn hinnaktig nöt.
  • Växtplats: Åkrar, gårdar, vägkanter och ruderatmarker.
  • Blomningstid: Juni–september.

Mållornas släkte (Chenopodium) är besvärligt ur artbestämmningshänseende. Arterna har ofta flera former som måste igenkännas med mikroskop. Man hittar de största skillnaderna i fröskalets struktur. _Chenopodium_-mållorna kan lätt blandas med _Atriplex_-mållor men man skiljer dem åt eftersom _Chenopodium_-mållorna är tvåkönade medan _Atriplex_-mållorna är enkönade. _Atriplex_-mållorna saknar dessutom hylleblad runt frukterna.

Svinmållan är ett ettårigt, besvärligt ogräs. Den har oftast en grönrandig stam och röda bladveck. Dess blåslika hår på bladen och blommorna gör att den kommer att se mjölig ut. Man kan lätt förväxla den med svenskmållan (C. suecicum) som har liknande habitatkrav. Svenskmållan har dock inte röda bladveck och den har oftast vasstandade bladskivor samt ganska stora tänder vid bladskivans bas. Man hittar ibland uppgifter i litteraturen om att svinmållans frön skulle ha använts som människo- och husdjursföda. Arten är särskilt vanlig som ogräs på kväverik torr jord. Dess torkhärdighet är bättre ju mera kväve marken innehåller.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page