© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Tandrot

Cardamine bulbifera

  • Synonym: Dentaria bulbifera
  • Familj: Korsblommiga växter – Brassicaceae (Cruciferae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 30–60 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Ljuslila krona med fyra 12–16 mm långa blad. Foder bestående av 4 hinnkantade blad med rund spets. Foderblad klart kortare än kronbald. Sambladig 2-talig pistill. Sex ståndare varav 2 korta och 4 långa.
  • Bladen: Lågblad långskaftade och flikiga. Lägre mellanblad parbladiga. Småblad hinnkantade och något tandade. Övre mellanblad ovala, helbräddade. I övre bladveck svarta groddknoppar. Kala. Bladen strödda.
  • Frukten: Skida delad i 2 rum av hinnartad skiljevägg. Ca 3 mm lång med ca 15 mm långt fruktskaft. Skidor förblir ofta outvecklade.
  • Växtplats: Hassellundar och lövängar.
  • Blomningstid: (Maj–)Juni.

Den perenna tandroten är fridlyst i Finland. Den är kalkgynnad. Tandroten blommar i lundarnas fältskikt tidigt på våren, före trädens och buskarnas lövsprickning. På detta sätt försäkrar den sig om tillräcklig mängd ljus. Växtens knoppar är långt utvecklade redan föregående höst och detta möjliggör en tidig blomning. Tandroten utvecklar sällan frö. Den förökar sig vegetativt med hjälp av groddknoppar som bildas i bladvecken. De avfallna groddknopparna rotar sig och ger upphov till genetiskt identiska individer.

Tandroten kan också föröka sig med hjälp av sin snabbt växande jordstam, speciellt om växtplatsen inte har tillräckligt med ljus. En ny individ uppkommer då en del av jorstammen förlorar kontakten med moderindividen. Som namnet antyder har tandroten tandlika knoppar på sin jordstam.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page