Scutellaria altissima Scutellaria altissima

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Toppfrossört

Scutellaria hastifolia

  • Familj: Kransblommiga växter – Lamiaceae (Labiatae)
  • Växtform: Flerårig ört. Jordstam kort, krypande, förgrenad.
  • Höjd: 10-50 cm. Stjälk ogrenad eller grenad från basen, 4-kantig, hårig runtom.
  • Blomma: Krona zygomorf, blåviolett, 15-25 mm lång, sambladig, 2-läppig, långpipig. Kronans överläpp välvd, kronpip kraftigt uppåtböjd. Foder klocklikt, 2-läppigt, tydlig puckel på ryggsidan, glandelhårig, tillsluten i fruktstadiet. Ståndare 4, varav 2 långa och 2 korta. Pistill uppbyggd av flera fruktblad med 1 stift, 2 märken. Blommor parvis i en tät, ensidig grupp i toppen på stjälken.
  • Blad: Motsatta, kortskaftade. Bladskiva äggrunt lansettlik-smalt triangulär, helbräddad eller glest trubbtandad med trubbig spets och pillik bas. Blommornas stödblad liknar stjälkbladen och är kortare än blommorna.
  • Frukt: 4-delad klyvfrukt. Delfrukterna gulbruna, knottriga.
  • Växtplats: Steniga stränder, sluttningar, bäckar, diken, strandskogar, blåstångsvallar.
  • Blomningstid: Juli-augusti.

Toppfrossörten trivs i en helt annorlunda miljö än sin vanligare släkting frossörten (S. galericulata), som föredrar blöta växtplatser. Toppfrossörten växer ofta på torra, kalkhaltiga sluttningar, steniga backar och i de vallar av blåstång som vågorna föst ihop längs havsstränderna. Ofta hittar man de kraftigaste och vackrast blommande exemplaren på mycket soliga platser. Kärnområdet för utbredningen utgörs av de stora floddalarna i Central- och Östeuropa där försommaren är varm och regnfattig. I Finland är den solälskande toppfrossörten allmän bara på Åland och i Åbolands skärgård. Mer sällsynt förekommer den längs Finska vikens kust ända till östgränsen. Toppfrossörten har en vackrare blomning än frossörten i och med att dess blommor sitter i en välordnad rad på ena sidan av stjälken. Svårare är det att bestämma arten om den inte är i blom, men hittar man helbräddade blad som särskilt vid mitten av stjälken har en tydlig pilformad bas brukar det vara tillräckligt för att man skall kunna göra en korrekt artbestämning.

Det svenska namnet hänsyftar till att växten använts som läkeört: tidigare användes frossörterna, speciellt längre söderut, som medicin mot frossa, dvs. malaria. Något effektivt medel mot den här sjukdomen var den dock knappast.

I närheten av trädgårdar kan man stöta på frossörter med skaftade och sågade blad. Det är då fråga om en prydnadsväxt, stor frossört (S. altissima).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page