© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Trift

Armeria maritima

  • Familj: Triftväxter – Plumbaginaceae
  • Höjd: 15–40 cm.
  • Blomma: 15–25 mm bred, symmetrisk och rörformig rosa krona besående av 5 sammanväxta blad som är 5-flikiga och kvarstår som torkade. Foder trattformigt, 5-flikigt och nertill grönt, upptill hinnlikt och åtminstone längs nerverna hårigt. Fem ståndare. Sambladig 5-talig pistill. Stift fria och håriga. Korglig 1,5–2,5 cm bred blomställning bestående av några tiotal blommor.
  • Bladen: Oskaftade, linjära, 5–15 cm långa, något köttiga med 1 nerv och vanligen med fransig kant. Bladen rosettställda.
  • Frukten: Enfröig kapsel som är något större än fodret och stannar inne i kronan.
  • Växtplats: Sandiga torrängar speciellt vid havsstränder, bergsängar.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Triften är en flerårig, fridlyst växt. Den kan användas som eternell då dess krona håller länge efter blomningen. Arten har kanske kommit hit som ballastväxt med segelfartyg. Man har dock hittat dess pollen i jordavlagringar som bildats före seglatstideåldern. Backtriften har blivit ovanligare då antalet lämpliga växtplatser har minskat. På artrika växtplatser är den en svag konkurrent.

En intressant aspekt i dess blommor är dimorfismen dvs att den har olika slags pollen och märken. Pollen från en individ gror aldrig på individens eget märke eftersom märkets yta är olämpligt för det. Pollenet kan dock gro på andra individer vars pollen-och märkesbyggnad är den motsatta. Korspollination sker alltså alltid mellan två helt olika individer.

I Finland finns åtminstone tre triftunderarter; strandtrift (ssp. maritima), backtrift (ssp. elongata) och fjälltrift (ssp. sibirica). Blomställningarnas yttersta stödblad är hos strandtriften kortare än de inre, trubbiga och uddspetsade. Motsvarande blad hos backtriften är av samma längd som de inre och spetsiga. Fjälltriften är låg och kortbladig och dess krona är kortare än fodret.

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page