© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Tulkört

Vincetoxicum hirundinaria

  • Familj: Oleanderväxter – Apocynaceae
    (tidigare Tulkörtsväxter – Asclepiadaceae)
  • Höjd: 30–70 cm. Stjälk upprätt, stadig, kal.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, ca. 1 cm bred. Krona vit, vid basen sambladig, 5-flikig. Flikar tjocka med utdragen men trubbig spets. Foder 5-taligt, bladen trekantiga, spetsiga, smalt hinnkantade och nästan kala. Bikrona 5-bladig. 5 ståndare. Pistill 2-bladig. (Närmare beskrivning av blomman i tilläggsuppgifterna.) Blommor i små grupper som formar en klase.
  • Bladen: Kortskaftade, motsatta. Bladskiva äggrund–smalt äggrund med hjärtlik eller rund bas och helbräddad kant. Bladen motsatta.
  • Frukten: Mångfröig, ca. 5 cm lång baljkapsel. Baljkapslar parvis. Fröna har en hårtuss i spetsen.
  • Växtplats: Steniga, torra backar och hällmarker.
  • Blomningstid: Juni–juli.

Den fleråriga tulkörten är giftig och kalkgynnad. Den trivs på ljusa och varma växtplatser. Tulkörtväxterna (Asclepiadaceae) förekommer främst i tropikerna och tulkörten är sin familjs nordligaste art i Europa. Dess vetenskapliga namn Vincetoxicum kommer från latinet och betyder ”den som vinner över gift”. Den har, som namnet antyder, använts som motgift vid t.ex. ormbett. Läkemedel framställda främst ur tulkörtens rot har använts mot diverse krämpor och sjukdomar. Skärgårdsborna odlade tulkört på sina gårdar och där hittar man den ännu ofta.

Tulkörtens och hela släktets blombyggnad är komplex. Tulkörtens blomma är långt specialiserad för insektspollination. Växtens tvåbladiga pistill är upptill sammanväxt till en sköldlik knopp på vars undersida märkena sitter. De hanliga befruktningsdelarna är femtaliga och sammanväxta med pistillen. Ståndarknapparnas yttre delar är fästade straxt under märkesytorna och bildar en bikrona. Pollenet är packat i två pollinier vilka förenas av ett rödaktigt skaft. Pollinierna fastnar med hjälp av klibbskivor på den pollinerande insektens bakben eller snabel.

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page