Scrophularia chrysantha Scrophularia chrysantha Scrophularia chrysantha Scrophularia chrysantha Scrophularia chrysantha Scrophularia chrysantha

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Vårflenört

Scrophularia vernalis

  • Familj: Flenörtsväxter – Scrophulariaceae
  • Växtform: 2- eller flerårig ört.
  • Höjd: 20–100 cm. Stjälken 4-kantig, glandelhårig.
  • Blomma: Kronan nästan symmetrisk, grönskiftande gul, 6-8 mm lång, sambladig, 5-flikig, flikarna lika stora. Kronpipen kort, rymlig. Fodret radiärsymmetriskt, 5-flikigt. 5 ståndare, varav 1 fjälliknande rudimentär och 4 med ståndarknappar. Pistillen sambladig, 1 stift. Blomställningen klasliknande knippen som sitter i bladvecken.
  • Blad: Motsatta, med skaft. Bladskivan brett äggrund, med jämn eller hjärtformad bas, dubbelt sågtandad, glandelhårig undertill.
  • Frukt: Kapsel som öppnar sig i två flikar ända till basen.
  • Växtplats: Trädgårdar, skogsbryn. Prydnadsväxt, ibland förvildad.
  • Blomning: Maj.

De flesta människor tänker på olika sorters bin, humlor och getingar då det är tal om pollinerande insekter. De sistnämnda är ändå inte särskilt populära soom pollinerare i växtvärlden. Pollen fastnar nämligen inte så lätt på hårlösa insekter med hårt skal. Dessutom matar de inte sina larver med pollen och nektar utan med insekterna de fångat, så det är sällan de besöker blommor. Men flenörterna hör till de få växter som lämpar sig för pollinering av getingar. Arten drar tydligt nytta av denna specialisering: den behöver inte tävla om insekterna med alla andra växter, och getingarna tar sig knappast till andra blommor så det pollen de för med sig hamnar på rätt adress, hos en annan flenört. Men ovanliga pollinerare kräver särskilda lockelser. En del flenörter har mörka blommor och en obehaglig lukt, vilket torde locka getingar som söker efter bytesinsekter och vars jaktinstinkt för dem till blomman. Vårflenörtens blommor är gula, fastän också denna art huvudsakligen pollineras av getingar. Kanske drar de till sig även andra insekter, som blomflugor. Ifall man är intresserad kan det löna sig att följa med vilka insekter som egentligen besöker vårflenörtens blommor.

En annan liknande art med gula blommor är guldflenörten (S. chrysantha), som används som prydnadsväxt. Dess blomställning är ändå tätare och bladets kant mer grunt tandad. Vår egen flenört (S. nodosa) har grönbruna blommor.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page