Gagea pratensis

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Vårlök

Gagea lutea

  • Familj: Liljeväxter – Liliaceae
  • Växtform: Flerårig ört med lök.
  • Höjd: 10–20 cm. Stjälk upprätt, oförgrenad.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 6-talig. Hylleblad 15–18 mm långa, gula med grönaktig utsida. 6 ståndare. Fruktämne 3-rummigt, märke grönt. Blomställningen en gles flock.
  • Bladen: Ett 5–10 mm brett, linjärt, rännformat och mörkgrönt basalblad. Under blomställningen två stödblad.
  • Frukten: Trekantig kapsel. Fröna med fettrikt bihang.
  • Växtplats: Lundar, lövängar, trädgårdar och parker.
  • Blomningstid: April–maj.

Vårlöken är en flerårig vårblommande lökväxt, som trivs bäst på mullrik jord. Vårlökens fröna har ett fettrikt bihang, sk. elaiosom, som lockar myror som är ute på födosök. Myrorna sprider växten till nya växtplatser. Arten förökar sig också vegetativt med smålökar. Den kan på detta sätt bilda stora täta bestånd.

Man skiljer vårlöken från den närstående dvärgvårlöken (G. minima) på att dess basalblad är närmare 1 cm brett medan dvärgvårlökens basalblad är endast 1–3 mm brett. Även blommorna är något större hos vårlöken. Vårlökens hylleblad har trubbig spets, dvärgvårlöken hylleblad är spetsig. Vårlöken har en lök, dvärgvårlöken har två. Den sällsynta ängsvårlöken (G. pratensis) har 2–3 lökar och dess märke är gult.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page