© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Vårtörel

Euphorbia cyparissias

  • Familj: Törelväxter – Euphorbiaceae
  • Höjd: 15–30 cm
  • Blomma: Grönaktig-gröngul-nästan vit ”skenblomma”. Skaftade han- och honblommor utan hylle omgivna av en skål bildad av högblad. Många ståndare och sambladig, 3-talig pistill. Blomställningen en sammansatt flock med ca. 15 förgreningar. Vid blomställningens bas äggrunda stödblad.
  • Bladen: Bladskivor linjära-smala med rundad spets, helbräddade, blågröna. Nästan oskaftade blad strödda.
  • Frukten: Trerummig kapsel.
  • Växtplats: Gravgårdar, parker och sandiga växtplatser kring bosättning.
  • Blomningstid: Maj–juli.

Törelsläktet (Euphorbia) omfattar många olika slags växter från stora taggiga buskar till kaktusliknande suckulenter och annuella örter. Släktet är mycket stort, över 1000 arter och har spritt sig till alla delar av jordklotet. Speciellt många arter finns det i tropikerna och kaktusliknande former i Afrikas torra områden.

I Europa hittas över 100 arter, främst i medelhavsområdet. Många törelväxter används som prydnadsblommor t.ex. julstjärnan E. pulcherrima. Alla har en mycket giftig mjölksaft. Törelväxterna har en ”skenblomma” som kallas cyanthium, en skållik bildning utvecklad ur högblad vars kant är flikig. Blomställningen är förgrenad med många blomlika blomställningar samlade i en sammansatt flock.

Vårtöreln är sedan gammalt en perenn odlingsväxt och den förekommer därför förvildad och som en rest av gammal bosättning på övergivna tomter och liknande. Arten förökar sig främst genom vegetativa utlöpare. Vårtörelns nektarier är skärformiga och blomställningsförgreningarnas stödblad är brett hjärtlika.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page