© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Vattenbläddra

Utricularia vulgaris

  • Familj: Tätörtsväxter – Lentibulariaceae
  • Höjd: 20–200 cm långa skott.
  • Blomma: Hylle ganska stort, zygomorft. Krona och foder läppiga. Krona 2-läppig med sporre, mörkgul, ibland rödstrimmig. Två ståndare och sambladig, 2-talig pistill. Blomställningen en 5–10-blommig klase i toppen av hög stjälk.
  • Bladen: Mörkgröna-bruna-rödaktiga, 2–3-flikiga. Flikar trådlika, utan nerver men med tornspetsar. Fångstblåsor ganska stora och av varierande storlek. Alla skott likadana med både blad och fångstblåsor. Vinterknoppar avlånga, håriga, täta bildade av flikiga något köttiga blad.
  • Frukten: Klotrund, mångfröig, glandelförsedd kapsel som öppnas ojämt. Frön gulaktiga, vingade.
  • Växtplats: Skyddade vikar i sjöar, åar och brackvatten. Strandgölar, tjärnar, gropar, konstsjöar och bäckar.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Bläddrorna (Utricularia) är marklevande eller fritt flytande växter med slingrande stam och utan rötter. På hösten bildar de vinterknoppar i skottens spetsar. Med sina fångstblåsor fångar de smådjur. De klafförsedda fångsblåsorna har vid öppningen långa, slemutsöndrande hår och inne i blåsan enzymutsöndrande stjärnhår. På blåsans yta finns glandelhår som utsöndrar bl.a. vatten ut ur blåsan. Detta förorsakar ett undertryck i blåsan och då klaffen öppnas sugs småorganismerna in. Bläddrornas släkte är kosmopolitiskt och är det vidast spridda vattenväxtsläktet. Det omfattar ca. 250 arter. En del bläddror är epifyter och långt specialiserade. I Europa växer 6–8 bläddrearter. Vattenbläddran som även kallas vattenblåsört flyter vanligen vågrätt i vattnet. Individernas storlek varierar mellan olika bestånd. Storleken påverkas bl.a. av vattnets näringsrikedom. Vattenbläddran tål inte uttorkning och den bildar till skillnad från övriga bläddror inga luftskott. Vattenbläddran trivs i skyddade vatten utan strömmar och vågor t.ex. i låga, dybottnade vikar bland annan växtlighet. Den tål skugga väl. Vattenbläddran växer både i näringsfattiga och näringsrika vatten och den trivs även i nedsmutsade vatten och hittas ofta i avloppsvattnet från pappersfabriker. Också i konstsjöarna i lappland är den en dominerande art. Den klarar dessutom av att växa i bruna, humusrika vatten och tål väl både ganska sura och basiska miljöer.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page