© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Vattenfräne

Rorippa amphibia

  • Familj: Korsblommiga växter – Brassicaceae (Cruciferae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 40-80 cm. Stjälken förgrenad.
  • Blomma: Kronan radiärsymmetrisk, gul, ca 1 cm bred; 4 kronblad, 4-5 mm långa. 4 foderblad. 6 ståndare, varav 2 korta och 4 långa. Pistillen sambladig, 1 stift, 1 märke. Blomman en klase som förlängs då fröna bildas.
  • Blad: Strödda, nedtill med skaft, längre upp utan skaft. Basbladens skiva kamlikt parflikig, flikarna långa och smala, de övre bladens skiva helbräddad, lansettlik, tandad.
  • Frukt: Brett oval, cylindrisk 3-4 mm lång skida med flera frön, med en 1-2 mm lång uddspets. Skidans skaft 8-10 mm, något nedåtlutande. Fröna utvecklas ofta inte.
  • Växtplats: Sjöstränder, översvämmade ängar, starrbevuxna områden, pölar, dypölar, sumpalskogar.
  • Blomning: Juni-juli.

Vattenfräne växer i Finland nästan uteslutande i Satakunda och Södra Tavastland, vid Kumo älv fram till Björneborg samt vid sjöarna Pyhäjärvi och Vanajavesi. På sitt snävt tilltagna och speciella utbredningsområde är den ändå ganska vanlig. Människan har fört arten med sig till många delar av världen, men i Finland verkar den tillhöra den ursprungliga floran. I och med att båttrafiken ökar kunde man tänka sig att den sprids till nya områden även hos oss.

Som namnet indikerar växer vattenfräne både i och invid vattnet. Den ljusgröna färgen innebär att man kan skilja den från resten av strandvegetationen. Växten går lättast att hitta vid strandängar, åmynningar, dikeskanter och lerpölar på översvämmade ängar. Därför är det knappast lönt att leta efter vattenfräne om man vill undvika kontakt med dy och smutsvatten. Den urbana människans avloppssystem innebär dessutom nya växtplatser för arten, till exempel invid avloppsmynningar.

Fränen är en komplicerad grupp arter i och med de många mellanformerna som uppstått genom korsningar. Vattenfräne kan korsas med en av våra andra ursprungliga fränen, strandfräne (R. sylvestris) på arternas gemensamma växtplatser: flikarnas utseende hos blandformernas blad ligger mellan det hos de ursprungliga arterna. Av våra fränen påminner vattenfräne mest om klotfräne (R. austriaca), som är sällsynt hos oss och främst växer längs järnvägar. Hos båda arterna saknar de översta stjälkbladen flikar och skidorna är korta och nästan klotformade.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page