ssp. elongatum

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Vattenmåra

Galium palustre

  • Familj: Mårväxter – Rubiaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 10–50 cm hög vek stam, i allmänhet, späd, sträv, fyrkantig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, grunt trattlik. Vit ca. 3–5 mm bred krona bestående av 4 breda, spetsiga blad som är till hälften sammanväxta. Foder saknas. 4 ståndare fästa vid den sambladiga pipens mynning, ståndarknappar röda. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig, 2 stift. Blomställningen ett knippe.
  • Bladen: Oskaftade i krans runt stammen. Vanligen 4 blad i kransen i stammens mellersta del. Bladskiva 5–20 mm lång, smalt elliptisk med rund spets, utan uddspets, kanter nedvikta, kal.
  • Frukten: Kal, tvådelad eller nästan rund (andra delen förblivit outvecklad) klyvfrukt.
  • Växtplats: Havs- och sjöstränder, bäckkanter, skogskärr, kärrängar och diken.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Vattenmåran är en flerårig, mångformig växt. Det finns flera polyploida underarter, raser eller varianter på norra halvklotet. Polyploidi innebär att kromomantalet mångdubblas.

Nominatunderarten vattenmåra (ssp. palustris) har en normal dubbel kromosomuppsättning medan den stora vattenmåran (ssp. elongatum) har åtta kromosomuppsättningar. Den senare underarten är också mycket större (stammen 30–60 cm lång) och har större blad och blommor (krona 3–5 mm bred). Polyploidin förklarar dock inte alla skillnader som finns mellan artens underarter.

På Östersjöns stränder kan man hitta en form av vattenmåra, var. balticum, vars stammar är släta, bladen smala och korta och fröproduktionen större än hos dess nära släktingar. Dylika former som endast förekommer på ett begränsat område kallas för mikroendemer.

Mårorna liknar mycket de närbesläktade färgmårorna (Asperula spp.). Släktena skiljs bäst på kronans form. Färgmårornas kronor är trattlika med lång pip medan mårornas kronor är fatlika eller kort rörformiga. Bladen hos de i Finland växande mårväxterna (Rubiaceae) ser ut att vara kransställda runt stammen. I verkligheten finns det endast två motsatta blad vid varje stamnod. De övriga bladlika organen är stipler.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page