© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Vattenmynta

Mentha aquatica

  • Familj: Kransblommiga växter – Lamiaceae (Labiatae)
  • Växtform: Flerårig ört. Rotstammen krypande med långa utlöpare.
  • Höjd: 30-60 cm. Stjälken upprätt-uppåtstigande, oförgrenad-förgrenad, 4-kantig, hårig-kal, ofta mörkt rödskiftande.
  • Blomma: Kronan något zygomorf, rödviolett, ca 5 mm lång, 4-flikig. Den översta fliken bredare än de andra, urnupen i spetsen. Fodret smalt klocklikt, 5-flikigt, fårat, 13 tydliga nerver. Flikarna smala. 4 ståndare, nästan jämnlånga, längre än kronan. Pistillen sambladig, 1 stift, 2 märken. Blomställningen tät, halvklotsformig, formad av kransar med många blommor. Ibland finns blomställningar också i slutet av förgreningarna.
  • Blad: Motsatta, med skaft. Bladskivan ganska oval-smalt oval; basen, spetsen och tänderna vanligtvis trubbiga, nästan kal.
  • Frukt: 4-delad klyvfrukt. Delfrukterna släta-knöliga, gulbruna.
  • Växtplats: stränder, källkomplex, invid bäckar, diken, fuktängar, ängar vid havsstranden, flador.
  • Blomning: Juli-augusti.

Vattenmyntan växer nära vatten, och den är lätt att känna igen på basis av den halvklotsformade eller nästan klotrunda blomställningen. Namnet till trots växer vattenmyntan inte i vattnet, utan på fuktig mark – även om den ibland kan trivas även på rätt torra platser som åkerkanter och vägrenar. Artens utbredningsområde sträcker sig över Europa ända till norra Afrika och västra Asien. Med människans hjälp har den spritt sig till Nord- och Sydamerika, Australien och en del öar i oceanerna. Det kan hända att detta skett medvetet, eftersom man kan koka gott té på växtens färska skott genom att lägga till kokande vatten och socker. Vattenmyntan uppskattar inte Finlands kalla vintrar, och växer därför som ursprunglig endast på Åland. Senare har den spritt sig från odlingar till nya växtplatser också i inlandet, längs Finska vikens kust. Det kan också hända att den i vissa fall själv tagit sig dit från Åland.

Strandmynta (Mentha aquatica ssp. litoralis) är en underart av vattenmynta som endast förekommer vid Östersjön och som ibland betraktats som en egen art. Den är rätt oförgrenad och kal, och dessutom är bladen smalare och blommorna ljusare än hos vattenmyntan. Den är vanligast vid Sveriges kust och skärgård, samt hos oss på Åland och som en enskild förekomst i Euraåminne i Satakunda.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page