Linum usitatissimum Linum usitatissimum Linum usitatissimum Linum usitatissimum Linum usitatissimum

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Vildlin

Linum catharticum

  • Familj: Linväxter – Linaceae
  • Växtform: 1- eller 2-årig ört.
  • Höjd: 5–25 cm. Stjälk cylindrisk, späd, kal.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, ca. 8–10 mm. 5 vita fria kronblad med hel spets. Vid kronbladens bas en gul fläck. 5 fria foderblad. 5 ståndare. Pistill med 5 stift. Blomställningen ett mångblommigt knippe.
  • Bladen: Smal elliptiska–omvänt äggrunda med 1 nerv. Bladen motsatta.
  • Frukten: Klotrund, 4-rummig kapsel med 4×2 frön.
  • Växtplats: Lövängar, strandängar, torra betesängar, hällar.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Vildlinet är en liten, ett- eller tvåårig växt, som är besläktad med det kommersiellt odlade linet eller oljelinet eller spånadslinet (L. usitatissimum). Ettåriga skott är vanligen oförgrenade medan de tvååriga utvecklar under det andra året förgrenade blomstjälkar.

Vildlinet förekommer på lund- och strandängar i sydvästra Finland, på såväl torra som fuktiga ställen. Människan har uppenbarligen gynnat arten genom att skapa lämpliga växtplatser bl.a. betesängar. Vildlinet är en kalkgynnad art och den anses vara regionalt utrotningshotad.

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page