© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Vit dunört

Epilobium ciliatum

  • Familj: Dunörtsväxter – Onagraceae
  • Växtform: Flerårig ört. Vid basen en tjockbladig övervintrande bladrosett och resterna av en vissnad bladrosett.
  • Höjd: 30-100 cm. Stjälken oförgrenad-förgrenad, upprätta grenar, kantig, kal nedtill, upptill glandelhår och böjda hår, ofta rödskiftande.
  • Blomma: Kronan radiärsymmetrisk, vitaktig (ofta skiftande i ljusrött), 3-4 mm lång; 4 kronblad, urnupna i spetsen, lika långa som fodret. 4 foderblad. 8 ståndare. Pistillen sambladig, 1 stift, 1 märke, märket klubbformat; fröämnet under kronbladen, böjda hår och glandelhår. Blomställningen en gles klase med blad.
  • Blad: Bladrosett vid basen och motsatta på stjälken (strödda på blomställningen), mycket korta skaft. Bladskivan äggrund, rund bas, spetsen kort, sågad, kal, helgrön.
  • Frukt: Rörlik, 4-rummig, 5-8 cm lång kapsel.
  • Växtplats: Trädgårdar, gårdar, blomrabatter, stränder, diken, vägrenar, avverkade områden, skräpmark.
  • Blomning: Juli-augusti.

I Finland förekommer sammanlagt 18 dunörtsarter, om de fem etablerade inkomlingarna räknas. Vit dunört härstammar ursprungligen från Nordamerika, men spred sig med människan till Europa och slutligen till oss via Sverige. Första gången påträffades den i Finland år 1915, i Lojo. Ungefär samtidigt gjorde sig även amerikansk dunört (E. adenocaulon) och alaskadunört (E. glandulosum) hemmastadda här. Plötsligt förekom det i Finlands natur en samling sinsemellan liknande nya dunörtsarter, och man lärde sig inte genast att skilja dem åt.

De nordamerikanska dunörterna spred sig synnerligen snabbt på de nya områdena – särskilt amerikansk dunört hör till de 1900-talsinkomlingar som etablerades effektivast. Vit dunört har spritt sig med mer moderat hastighet. Arten kräver hög fuktighetsnivå och klarar sig inte så väl i konkurrensen, vilket inneburit att den fått hålla sig längre söderut och förblivit mer sällsynt än sina släktingar. Dess förekomster på utbredningsområdets norra gräns är ännu inte så stabila, men den torde etablera sig åtminstone i Södra och Mellersta Finlands flora. De amerikanska dunörterna utgör ett varnande exempel på hur växter som förs in från områden med ett klimat påminnande om vårt kan klara sig så väl här att de hotar den ursprungliga floran.

Enligt några forskningar vit dunört och amerikansk dunört (E. adenocaulon) utgör samma art, dvs. E. ciliatum, amerikansk dunört är troligen en underart till denna. I Finland har dessa arter uppfattats som skilda, och tillvidare får detta återspeglas i denna växtlista. Skiljetecknen mellan arterna (eller underarterna enligt den nyare uppfattningen) är följande:
Vit dunört kan skiljas från amerikansk dunört med hjälp av kronans ljusa färg, mindre storlek och de annorlunda fröna. Överlag skiljer sig vit dunört med sina upprätta grenar från amerikansk dunört med sin solfjäderform. Dessutom är dess blad mindre, trubbigare, finare tandade och klarare gröna, men det kan ändå vara mycket svårt att skilja plantorna åt då de inte ännu blommar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page