Silene dioica x latifolia

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Vitblära

Silene latifolia

  • Familj: Nejlikväxter – Caryophyllaceae
  • Växtform: En-, två- eller kortlivad flerårig ört.
  • Höjd: 30–60 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Vit krona med 5 blad vilka är djupt kluvna och ca 3 cm långa. I kronans svalg en flikig bikrona. Foder 5-flikigt och uppblåst. Fodrets rör ca 2 cm. Skilda hon- och hanväxter (tvåbyggare). Pistill sambladig med 5 stift. 10 ståndare.
  • Bladen: Mellanblad motsatta. Bladskivor äggrunda-smalt elliptiska, spetsiga och håriga. Lägre blad skaftade, övre oskaftade.
  • Frukten: Oval, gulbrun kapsel.
  • Växtplats: Åker- och vägrenar, torra ängssluttningar, husväggar, hamnar och ruderatmarker.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Vitbläran eller åkerlysten är ingen ursprunglig art i Finland utan antas ha kommit hit med spannmålsutsäde. Den har dock fått ett tämligen bra fotfäste i vårt land. Dess övervintring hänger på groningstiden hos dess frön. Om den inte hunnit blomma under en viss växtsäsong övervintrar den som en bladrosett och blommar under året därpå. En utblommad växt producerar små bladrosetter vid de lägsta bladvecken som fungerar som övervintringsorgan. Vitbläran är alltså ett-, två-eller flerårig, men alltid kortlivad. Den är en typisk ”nattfjärilsart” vars nektarproduktion och doft ökar till förnatten.

Vitbläran kan ibland korsa sig med rödbläran (S. dioica) om de råkar finnas bredvid varandra. De har normalt olika habitatkrav och olika pollinatörer så korsningarna uppkommer närmast i starkt människopåverkade områden.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page