Svavelsippa, A. nemorosa x ranunculoides

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Vitsippa

Anemone nemorosa

  • Familj: Ranunkelväxter – Ranunculaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 8–30 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Vitt, rödaktigt, sällan rött hylle med 6 eller 7 hylleblad. Alla hylleblad kronbladslika. Många fria pistiller med korta stift. Talrika ståndare.
  • Bladen: Vid basen ett eller två långskaftade lågblad. Mellanblad i kransar på tre, skaftade. Bladskivor 3-delade. Småbladen ytterligare 2–3 delade, tandade.
  • Frukten: Oval, hårig, ca 4 mm lång nöt med kort näbb.
  • Växtplats: Lundartade friska skogar, lundar, lövängar, skogskärr, renar, dikeskanter.
  • Blomningstid: (April–)Maj–juni.

Vitsippan, vars bestånd ofta täcker stora arealer, är en välbekant morsdagsblomma i södra Finland. Den blommar på våren, ofta tillsammans med blåsippa (Hepatica nobilis). Vitsippans blomningsperiod brukar kallas skogens våraspekt. Med detta menas den tid då trädens löv inte ännu skuggar de marklevande arterna.

Vitsippan är Nylands landskapsblomma och den är fridlyst i Uleåborgs och Lapplands län. Såsom övriga ranunkelväxter är den giftig.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page