Fåglar

Identifiera arter

Identifiering av fåglarIdentifiera fåglar på basen av kännetecken!

Sök arter med sökord
Search tips
X
Search tips

-

Alla arter: bilder

Bläddra bland familjer
Aftonfalk Alfågel Alförrädare Alkekung Backsvala Bergand Bergfink Berglärka Berguv Bivråk Biätare Björktrast Blå kärrhök Blåhake Blåmes Blåstjärt Bläsand Bläsgås Bofink Brudand Brun glada Brun kärrhök Brunand Brushane Buskskvätta Bändelkorsnäbb Citronärla Dalripa Domherre Drillsnäppa Dubbelbeckasin Dubbeltrast Duvhök Dvärgbeckasin Dvärgmås Dvärgsparv Ejder Enkelbeckasin Fasan Fiskgjuse Fiskmås Fisktärna Fjällabb Fjällgås Fjällpipare Fjällripa Fjälluggla Fjällvråk Gluttsnäppa Gransångare Gravand Grå flugsnappare Grågås Gråhakedopping Gråhäger Gråsiska Gråsparv Gråspett Gråtrut Gräsand Grönbena Grönfink Grönsiska Gulsparv Gulärla Gärdsmyg Gök Göktyta Havstrut Havsörn Hornuggla Hussvala Hämpling Härfågel Härmsångare Hökuggla Jaktfalk Jorduggla Järpe Kaja Kanadagås Kattuggla Knipa Knölsvan Koltrast Kornknarr Korp Kricka Kråka Kungsfiskare Kungsfågel Kungsfågelsångare Kungsörn Kustpipare Kustsnäppa Kärrsnäppa Labb Ladusvala Lappmes Lappsparv Lappuggla Lavskrika Ljungpipare Lärkfalk Lövsångare Mandarinand Mindre hackspett Mindre korsnäbb Mindre strandpipare Mindre sångsvan Morkulla Mosnäppa Myrsnäppa Myrspov Nattskärra Näktergal Nötkråka Nötskrika Nötväcka Ormvråk Orre Ortolansparv Pilfink Pilgrimsfalk Praktejder Prutgås Pärluggla Rapphöna Ringduva Ringtrast Rosenfink Roskarl Råka Rödbena Rödhake Rödhalsad gås Rödspov Rödstjärt Rödstrupig piplärka Rödvingetrast Rördrom Rörhöna Salskrake Sandlöpare Sidensvans Sillgrissla Silltrut Silvertärna Sjöorre Skata Skedand Skogsduva Skogssnäppa Skrattmås Skräntärna Skäggdopping Skäggmes Skärpiplärka Skärsnäppa Slaguggla Smalnäbbad simsnäppa Smådopping Småfläckig sumphöna Smålom Småskrake Småsnäppa Småspov Småtärna Snatterand Snösiska Snösparv Sommargylling Sothöna Sparvhök Sparvuggla Spetsbergsgås Spillkråka Spovsnäppa Stare Steglits Stenfalk Stenknäck Stenskvätta Stjärtand Stjärtmes Storlom Storskarv Storskrake Storspov Strandskata Stripgås Strömstare Stäpphök Större hackspett Större korsnäbb Större strandpipare Svart stork Svart svan Svarthakedopping Svarthätta Svartmes Svartsnäppa Svarttärna Svartvit flugsnappare Svärta Sånglärka Sångsvan Sädesärla Sädgås Sävsparv Sävsångare Talgoxe Tallbit Talltita Taltrast Tamduva Tereksnäppa Tjäder Tobisgrissla Tofsmes Tofsvipa Tordmule Tornfalk Tornseglare Trana Tretåig hackspett Tretåig mås Trädgårdssångare Trädkrypare Trädlärka Trädpiplärka Turkduva Turturduva Törnskata Törnsångare Varfågel Vattenrall Videsparv Vigg Vinterhämpling Vit stork Vitkindad gås Vitryggig hackspet Vittrut Årta Ägretthäger Ängshök Ängspiplärka ÄrtsångareIdentifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page