Gråhäger & Ägretthäger

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio. All rights reserved.

Ägretthäger

Ardea alba

  • Synonym: Egretta alba
  • Familj: Hägrar – Ardeidae
  • Allmänna kännetecken: En vit häger i storlek med gråhäger, men mer långbent, och smäcker än denna.
  • Storlek: Längd 85-100 cm, vingbredd 143-169 cm, vikt 700-1 500 g.
  • Bo: Byggt av ris. Placeras i vassen, i buske eller i träd (ibland mycket högt, vanligen ovanför vattnen).
  • Häckning: Lägger 1-6 ägg i maj-juni. Ruvningstid 25-26 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 42-63 dygn.
  • Utbredning: Häckar i kolonier vid våtmarkssjöar, föredrar stora vassområden. I Finland påträffas årligen tiotals individer (första observationen 1966). Häckar inte i Finland, men ägretthägern väntas de närmaste åren bli en nyinkommen häckningsfågel.
  • Flyttning: Övervintrar i medelhavsområdet.
  • Föda: I vattenmiljö fisk, groddjur, ormar, insekter och kräftdjur. Söker också föda på torra land och söker då insekter, ödlor, små fåglar (ungar) och smågnagare.
  • Läten: Ägretthägern är vanligtvis tyst. Det vanligaste flyktlätet är ett nasalt “gjää”.

Ägretthägerns fjäderdräkt är helt renvit. Tarserna och näbben är mörka. Mellan näbben och ögat finns ett gult fjäderfritt område. Ägretthäger i häckningsdräkt har förlängda prydnadsfjädrar på ryggen. I vinterdräkt och ungfågeldräkt har de inte prydnadsfjädrar, näbben är gulaktig och tarserna är gyttjebrunaktiga. De häckande ägretthägrarnas förlängda prydnadsfjädrar (också silkeshägerns) användes tidigare som för att pryda fina hattar (i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet), vilket ledde till en omfattande jakt och en snabb minskning av arten och utrotningshot.

Ägretthägern kan förväxlas med den liknande silkeshägern men ägretthägern har långsammare vingslag och längre tarser med mörka tår. Silkeshägerns tår är gula.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page