0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Alförrädare

Polysticta stelleri

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: En dykand i storlek med knipan. Hanen mycket färggrann, honan mörkbrunbrokig. Näbben jämntjock, hjässan rak, i pannan och i nacken en tydlig vinkel. En blå vingspegel avgränsad av vita band.
  • Storlek: Längd 42-48 cm, vingbredd 68-77 cm, vikt 860 g.
  • Bo: Lågt, byggt av gräs gömt i växtligheten eller öppet. Isolerat med dun.
  • Häckning: Lägger 5-10 ägg i juni. Endast honan ruvar, ruvningstid och tiden för ungarnas utveckling till flygfärdiga okänd. Ungarna borymmare, söker sin egen föda redan som mycket små men kullen följer honan.
  • Utbredning: Häckar på sibiriska tundran. I Finland närmast en vinter- och vårgäst.
  • Flyttning: En fåtalig övervintrare på norra Östersjön. Vårens flyttningstopp i maj. Har påträffats i Finland under alla årstider.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Oftast tystlåten.

Alförrädaren är trots att den tillhör ejdersläktet inte så värst lik en ejder och den liknar närmast en halv- än en heldykand. Det är lätt att identifiera en alförrädarhane i praktdräkt. Huvudet är till stor del vitt, haklapp och ögonområdet är svarta. På tygeln (ett mörkt streck som börjar vid näbbroten) och i den svartinramade nacktofsen finns grönt. På halsen finns två vita och mellan dem en bredare svart ring.

Hanen är i praktdräkt ljust kopparbrun undertill och gumpen är svart. Dessutom finns det en rund svart fläck på bukens framdel. Vid midsommar fäller hanen sin praktdräkt till eklipsdräkt, och blir då brun med vit frambuk. Alförrädarens vingspegel är koboltblå och den ramas in framtill och baktill av ett brett vitt vingband. Hos ungfågeln är de vita vingbanden ändå mycket smala. Honfärgad alförrädare (adult hona och ungfågel) är mycket mörkt brunspräcklig till färgen. Alförrädarens tarser är blågrå (hane) eller mörkgröna (hona). Näbben är gråblå och iris är mörkbrun.

Alförrädaren trivs i täta flockar där alla individer gör samma sak samtidigt.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page