0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Ängshök

Circus pygargus

  • Familj: Hökartade rovfåglar – Accipitridae
  • Allmänna kännetecken: En gracil kärrhök. Liknar stäpphök men med litet bredare vingbas och vingspetsen kortare och bredare. Flykten nästan tärnalik. Hanen mycket ljus, honan bruntecknad.
  • Storlek: Längd 39-50 cm, vingbredd 96-116 cm, vikt 230-445 g. Honan större.
  • Bo: Byggt av stjälkar ich gräs på marken.
  • Häckning: Lägger 4-5 ägg som ruvas av honan i 27-30 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 35 dygn.
  • Utbredning:En mycket sällsynt häckningsfågel i södra delen av landet. Häckar i igenväxande våtmarker. Populationen i Finland ca. 5-15 par. Under flyttningen påträffas också ickehäckande fåglar.
  • Flyttning: Övervintrar i Afrika. Flyttar i augusti-september och återvänder i maj.
  • Föda: Fåglar, sorkar, ödlor, grodor och insekter.
  • Läten: Under parningsflygningen ett läte liknande kajans. Varningslätet liknar den blå kärrhökens men är snabbare.

Ängshöken har mycket långa och smala vingar. Den femte handpennan är kort. Stjärten är lång och smal. Ängshöken ser lättbyggd och gänglig ut. Flykten är lätt och tärnlik. Den adulta ängshökshanen liknar blå kärrhök då det gäller fjäderdräktens färg men skiljer sig på att handens ovansida finns en och på undersidan två längsgående svarta ränder och på mera svart på vingspetsen. På buken har den en svagt synlig randning.

Den adulta honan liknar både blå kärrhök och stäpphök. Ängshökshonan skiljer sig mest från blå kärrhöken på formen. Från stäpphöken skiljer den sig främst genom handens längsgående streck och undervingens tvärstreckning. Dessutom mörknar inte handens ljusare grundfärg mot kroppen.

Ungfågeln är mörkare än den adulta honan och undersidan är rödbrun och nästan utan fläckar. (Den unga blå kärrhöken är brun och sträckad). Den unga ängshöken skiljer sig från stäpphöken genom att den saknar stäpphökens klart gulvita halskrage. Också den mörkbruna halssidan saknas.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page