0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Ängspiplärka

Anthus pratensis

  • Familj: Piplärkor och ärlor – Motacillidae
  • Allmänna kännetecken: En streckad, livlig och ljudlig småfågel som lever på öppna områden. Liknar trädpiplärka, men har smalare näbb, mörkare huvud, baktån lång och nästan rak. På undersidan och på ryggen kraftigt streckad, övergumpen nästan ostreckad.
  • Storlek: Längd 14-15,5 cm, vikt 15-23 g.
  • Bo: Ofta på en tuva, väl gömt. Byggt av torra löv, strån, mossa och lavar. Fodrat med tunna strån.
  • Häckning: Lägger 4-6 ägg i april-maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 12-15 dygn. Ungarna i boet 12-14 dygn.
  • Utbredning: Häckar på mer öppna platser än trädpiplärka, fjällängar, gräsängar på stränder, betesmarker, åkrar och torvmarker. Utbredningen har tyngdpunkten i norr. Populationen i Finland uppskattad till 400.000-700.000 par.
  • Flyttning: I huvudsak dagflyttare. Höstflyttningen i september-oktober, återkomst i april-maj. Övervintrar i Väst- och Mellaneuropa och i Medelhavsländerna. Tillfälliga vinterobservationer också i Finland.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Ett vasst, oroligt “iist-ist-ist”, sången lång strof av ensidiga toner.

Ängspiplärkan är den minsta av de i Finland häckande piplärkorna. Ryggen är tydligt grönaktig och bröstet är bara en aning gulaktigt. Ängspiplärkan är som rödstrupig piplärka genomgående streckad. Ett bra artkännetecken är baktåns klo, som är lika lång som eller längre än baktån och sporrlik, endast litet krökt. Ängspiplärkans tarser är ljusbruna och näbben är mörkbrun med ljus bas på undernäbben. Iris är mörkbrun. Ett kännetecken som kan tilläggas är ängspiplärkans guppande flykt.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page