0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Backsvala

Riparia riparia

  • Familj: Svalor – Hirundinidae
  • Allmänna kännetecken: En liten svaleart, mörkbrun ovan, vit undertill, brunt bröstband.
  • Storlek: Längd 12-13 cm, vikt 12-17 g.
  • Bo: En tunnel i sandbrant, bokammaren ca. en meter in från öppningen. Bomaterial stjälkar, rottrådar, fjädrar. Backsvalan gräver bogången varje år, grävningen tar 2-14 dagar.
  • Häckning: Lägger 4-6 ägg i maj-juni. Båda könen ruvar, ruvningstid 12-16 dygn. Ungarna i boet 18-23 dygn.
  • Utbredning: Häckar i kolonier i sandgropsbranter och i strändernas sandbranter i hela landet. Stammen är starkast i norr. Finlands häckningsbestånd beräknat till 50.000-100.000 par.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttningen i juli-september, återkomsten i maj-juni. Övervintrar i tropiska Afrika.
  • Föda: Flygande insekter, i någon mån också spindlar.
  • Läten: Torra raspanden.

Backsvalan är vår minsta svaleart. Backsvalans hela ovansida och krävtraktens breda tvärband är sandbruna. Resten av undersidan är vit. Ungfågeln är litet brokig på ryggen på grund av de rostbruna fjäderkanterna och strupen är ofta brunfläckig. Backsvalans stjärt är grunt kluven. Näbben och tarserna är svartbruna och iris är mörkbrun.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page