0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Bändelkorsnäbb

Loxia leucoptera

  • Familj: Finkar – Fringillidae
  • Allmänna kännetecken: Den färggrannaste korsnäbben. Den minsta av korsnäbbarna och med den klenaste näbben. Två vita band på vingen. Hanen klarröd, honan gröngul, ungfågel kraftigt randig.
  • Storlek: Längd 14,5–16 cm, vikt 25–34 g.
  • Bo: I barrträd, nära kronan. Yttre lagret av torra grankvistar och skägglav, innerdel av murket trä och mossa. Fodrat med hö, skägglav, hår och fjädrar.
  • Häckning: Lägger 3–5 ägg i mars-april. Endast honan ruvar, ruvningstid 14–15 dygn. Ungarna i boet 22–24 dygn.
  • Utbredning: Häckar främst i östra Finlands barrskogar. Stammen mycket varierande. Häckningspopulationen i Finland uppskattad till 1.000–20.000 par.
  • Flyttning: Arten strövar oregelbundet. En östlig art, kan vandra ända till Mellaneuropa. Höstförflyttningarna i augusti-oktober, vårförflyttningarna i februari-mars. Övervintringen i Finland beror på födotillgången.
  • Föda: Frön från träd (gran, al, björk, lärk), granskott, också rönnbär.
  • Läten: Ett gråsiskelikt “psrit”, ett fult “tööt”. Sången påminner om mindre korsnäbbens sång.

Bändelkorsnäbben är litet mindre än mindre korsnäbb och näbben är klenare (alla korsnäbbar har ganska kraftig korsnäbb). I alla dräkter har vingen två vita vingband som blir bredare mot ryggen. Också tertialerna (vingbasens stora fjädrar) är till stor del vita i spetsen. Hanen har klarröd fjäderdräkt. Honan är klargröngul och ungfågeln är likt de andra korsnäbbarna brungrårandiga. Tarserna är bruna, näbben ljusbrun och iris mörkbrun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page