0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Bergfink

Fringilla montifringilla

  • Familj: Finkar – Fringillidae
  • Allmänna kännetecken: Den välkända bofinkens nordliga kusin, känns bäst igen på den vita övergumpen. Skuldror och bröstet orangefärgade.
  • Storlek: Längd 14-16 cm, vikt 19-28 g.
  • Bo: I träd (gran, björk) eller i buske på 1-15 m:s höjd. Byggt av skägglav, mossa, strån, videull. Fodrat med fjädrar, hår, mossans sporgömmestjälkar, lämmelskinnbitar o dyl.
  • Utbredning: Häckar i norra Finland, stammen glesnar söderut till mellersta Finland, Dessutom sällsynt också i södra Finland. Trivs i ganska glesa bland- och barrskogar. Finlands häckningsbestånd beräknat till 1.000.000-2.500.000 par (hör till våra vanligaste häckningsfåglar).
  • Flyttning: I huvudsak dagflyttare. Höstflyttningen i september-oktober, återkomst i mars-maj. Övervintrar i västra och mellersta Europa och i Medelhavsländerna. En liten utsträckning också i Finland.
  • Föda: Frön, ryggradslösa djur.
  • Läten: Flyktläte “jäk”, sången påminner om grönfinkens sång, men är djupt sörplande, jämnare och mer melankolisk.

Bergfinken är litet större än bofinken och har längre stjärt, som i alla dräkter känns igen på bröstets och skuldrornas orange färg och den vita övergumpen. Bergfinken har likt bofinken två vita vingband, men stjärtkanterna saknar vitt. Hanar i sommardräkt har blåsvart huvud och framrygg, flankerna är svartprickiga och buken är vit. På hösten täcks den blåsvarta färgen av gråbruna fjäderspetskanter. Bergfinken i hondräkt (adult hona och ungfågel) är mycket mer anspråkslöst färgad, ryggen är brokig och hjässan randig.

Bergfinkens tarser är bruna och iris är brun. Hanens näbb är blåaktigt svart på sommaren och på vintern gul med svart spets. Honans övernäbb är ljust rödbrun och undernäbben är gul vid näbbroten.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page