0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Berglärka

Eremophila alpestris

  • Familj: Lärkor – Alaudidae
  • Allmänna kännetecken: En gråbrun lärkart, artspecifikt gulsvart mönster på huvudet. Litet mindre än sånglärkan, inget vitt på vingens bakkant, vitt på yttre stjärtpennorna.
  • Storlek: Längd 16-19 cm, vikt 33-45 g.
  • Bo: På marken, öppet eller på liten tuva, i kråkbärsris eller vid sten. Byggt av mossa, gräs, lav, rottrådar. Fodrat med några fjädrar, videull, renhår.
  • Häckning: Lägger 4-7 ägg i maj-juni. Endast honan ruvar, ruvningstid 11 dygn. Ungarna kvar i boet 8-10 dygn, flygfärdiga efter 16-18 dygn.
  • Utbredning: Sällsynt häckningsfågel på fjällhögplatå. Arten har minskat. Finlands häckningspopulation beräknad till 0-10 par.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttningen i september-november, vårflyttningen i april-maj. Övervintrar på Balkan, i Mindre Asien, vid Kaspiska havet. Övervintrar tillfälligt också i Finland.
  • Föda: Frön, ryggradslösa djur.
  • Läten: Flyktläte ett sprött “jii-hi-hi”. Sången anspråkslös, liknar lappsparvens eller snösparvens melodi.

Berglärkan är vitaktig på buken och gråbrun, svagt mörkrandig. Huvudet är brokigt i gult och svart med mönster som liknar strandpiparens; hanens mönster är tydligare än honans. Flankerna har streck i rödbrunt. På nära håll kan man urskilja två hornlika bihang. Berglärkans tarser är svarta, näbben är grå och iris är mörkbrun. En flygande berglärka liknar sånglärkan men har smalare vingar och saknar vit bakkant på vingen. Dessutom syns den vitkantade svarta stjärten skarpt mot den vita buken.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page