0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Berguv

Bubo bubo

  • Familj: Äkta ugglor – Strigidae
  • Allmänna kännetecken: Europas största uv, liknar hornuggla men dubbelt större. Kort stjärt, breda vingar, trubbigt huvud med stora örontofsar och “brinnade” ögon.
  • Storlek: Längd 59–73 cm, vingbredd 138–170 cm, hanens vikt 1,6–3 kg, honan 2–4 kg.
  • Bo: En grop på stenig mark, bergsstup, under träd eller rotvälta.
  • Häckning: Lägger 1–4 ägg i mars-april. Endast honan ruvar, ruvningstid 35 dygn. Boungar i 5–7 veckor, flygfärdiga efter 8–9 veckor.
  • Utbredning: Häckar i skogsområden i nästan hela landet. På grund av förföljelse försvann arten nästan helt under mitten av 1900-talet. Genom fridlysning och förbättrade överlevnadsmöjligheter har arten återhämtat sig i slutet av 1900-talet, men minskat igen på 2000-talet. Urbaniserad. Häckningsbeståndet i Finland beräknat till 1200 par.
  • Flyttning: Stannfågel. Unga individer strövar oregelbundet omkring under höst, vinter och vår.
  • Föda: Harar, råttor och andra små däggdjur, fåglar.
  • Läten: Ropar under häckningstiden med ett dovt och bärande “UU-hu”.

Berguven är den största av våra uvar. Fjäderdräkten är genomgående rostgul- och svartspräcklig. På det stora huvudet har den yviga örontofsar och gulröda glödande ögon. Under flykten ser vingarna långa, breda och avrundade i toppen. Stjärten är rätt kort. Tarserna är fjäderbeklädda, klorna och näbben är svarta.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page