0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Mervi Wahlroos. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Blå kärrhök

Circus cyaneus

  • Familj: Hökartade rovfåglar – Accipitridae
  • Allmänna kännetecken: En kärrhök, mindre än brun kärrhök. Långvingad och -stjärtad. Hanen måslikt ljus, honans helhetsfärg brun.
  • Storlek: Längd 42-55 cm, vingbredd 97-118 cm, vikt 285-630 g. Honan större (som hos andra rovfåglar).
  • Bo: Jämförelsevis litet, byggt av vide- och björkris och fodrat med gräs. Boet på marken i tät slyvegetation eller vass.
  • Häckning: Lägger 4-6 ägg i maj. Honan ruvar i 29-30 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 30-35 dygn.
  • Utbredning: Häckar på myrar och våtmarker och i deras närhet, också på ljunghedar. Under flyttningen påträffas den i öppna landskap t ex. på åkrar, stränder och i skärgården. Häckar ända nere i mellersta men vanligast i norra Finland. Antalet par beräknas till 1.500-3.500.
  • Flyttning: Övervintrar i Mellan- och Sydeuropa. Höstflyttningen börjar redan i augusti, huvudflyttningen i september-oktober. Återvänder från början av mars
  • Föda: Däggdjur och fåglar.
  • Läten: Varnings- och också spellätet ett snabbt “kvek-vek-vek-vek, honans tiggarljud ett gnällande “piihi”.

Den adulta blå kärrhökshanen är ljust blågrå, buken vit och vingspetsarna till stor del svarta. Honfärgade (honan och ungfågeln) är bruna på ryggen och längsstreckad undertill. Övergumpen är vit (bra kännetecken jfr:t med brun kärrhök). Långa vingar och stjärt och en gänglig habitus skiljer den från ung duvhök. Tarserna är gula hos blå kärrhök, näbben är blåaktig (svartspetsad) och vaxhuden är gul. Den adulta hanen har orangegul iris, honan grumligt gul och ungfågeln brun.

Blå kärrhök är svår att skilja från de mer sällsynta ängshök och stäpphök och speciellt honorna är knepiga att skilja emellan. Säkrast skiljer man blå kärrhök från ängs- och stäpphök på den kortare och bredare handen, den långa 5:te handpennan och den bredare armen. Dessutom ser den klart kraftigare ut än de tidigare nämnda. Ungfågeln är streckad och brun undertill och inte nästan ostreckad och rödbrun som ung ängs- och stäpphök.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page