0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Blåhake

Luscinia svecica

 • Familj: Flugsnappare – Muscicapidae
 • Allmänna kännetecken: Ganska liten, smalbent och förhållandevis kortstjärtad. Det kraftiga ögonbrynsstrecket når nästan ända till nacken. Stjärtspetsen svart, vid stjärtroten är kanterna rostbruna. Hanen har blått, rött och svart på bröstet, honan har mer anspråkslöst utseende.
 • Storlek: Längd: 13–14 cm, vikt 15–21 g.
 • Bo: Väl gömt bland markvegetationen. I huvudsak byggt av torrt gräs, löv, mossa och lav. Fodrat med fint gräs. Boskålen mycket djup.
 • Häckning: Lägger 4–8 ägg i maj-juni. Endast honan ruvar, ruvningstid 12–15 dygn. Boungar 12–13 dygn, ungarna flygfärdiga efter 14–16 dygn.
 • Utbredning: “Lapplands näktergal”, som häckar endast i norra Lapplands fjällbjörkskogar och på försumpade fuktiga platser. Minskat i antal. Finlands häckningsbestånd uppskattat till
  30.000–80.000 par.
 • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttning i augusti-september, återkomst i maj. Övervintrar i Nordöstra Afrika och i södra Asien.
 • Föda: Ryggradslösa djur, bär, frön.
 • Läten: Ett torrt smackande “drak drak”. Lätet beskrivs som en flagglina som slår mot flaggstången. Sången vacker och mångskiftande.

Ett bra kännetecken hos den adulta blåhaken är ett kraftigt gulvitt ögonbrynsstreck, den mörka stjärtens roströda fält på sidorna och de långa tarserna. Hane i sommardräkt känns igen på det klarblå, i svart och rostrött tecknade bröstet. På hösten är bröstteckningen blekare och av den blå färgen återstår endast litet. Hos blåhakehonan saknas vanligen den blå och roströda färgen helt och honans gräddvita strupe kantas undertill och på sidorna av svarta fläckar. Blåhakens tarser är ljusbruna, näbben är svart och iris är mörkbrun.

De i Lappland förekommande blåhakarna hor tillnominatrasen (L. s. svecica). I södra Finland påträffas tillfälligtden södra rasen (L. s.cyanecula). Den sydliga rasen skiljer sig från nominatrasen på att hanens bröstfläck är silkesvit istället för roströd. Det går inte att skilja på honorna från olika blåhakeraser i fält.

Blåhaken är Lapplands landskapsfågel.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page