0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Bläsgås

Anser albifrons

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: En typisk grå gåsart vars näbb är nästan helt ljusröd.
  • Storlek: Längd: 64-78 cm, vingbredd 130-160 cm, vikt 2-2,9 kg.
  • Bo: Material av olika tillgängliga växtmaterial, fodrat med mörka fjädrar. Lågt bo bland växtligheten.
  • Häckning: Lägger 3-7 (vanligtvis 5-6) ägg i slutet av maj och i juni. Ruvningstid 22-28 dygn. Ungarna flygfärdiga på 40-43 dygn. Häckar i enskilda par eller i glesa kolonier.
  • Utbredning: Häckar på tundran i nordöstra Ryssland och i Sibirien. Ses i vårt land under flyttningen speciellt på hösten, ibland också i stora flockar. Några fynd under vintern känner man också till. De fåglar som flyttar över Finland övervintrar runt Nordsjön.
  • Flyttning: Höstflyttning september- november. Vårflyttning april-maj.
  • Föda: Olika växter som groblad (Plantago) och sälting (Triglochin) och växtdelar som fåglarna betar på samma sätt som grågåsen på våta ängar. Söker också föda på stubbåkrar.
  • Läten: Ett kännspakt läte är ett snabbt och skarpt “klik-klik-klik-klik”, som ibland hörs bland pladdrande, porlande ljud.

Bläsgåsens näbb är hos den vuxna nästan enfärgat ljusröd med en vit bläs. Hos unga individer är näbben grå (blårödaktig) och bläsen grå. Bläsen blir vit efter första ruggningen. Ungfåglarna saknar de längsgående strecken på halssidan och de svarta tvärbanden på buken. Den unga bläsgåsen får den adulta fågelns alla igenkänningsmärken i den följande sommardräkten. Arten kan förväxlas med fjällgås, men näbben är annorlunda och dessutom har fjällgåsen en gul orbitalring.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page