0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Bofink

Fringilla coelebs

  • Familj: Finkar – Fringillidae
  • Allmänna kännetecken: Hör till Finlands vanligaste fåglar. I alla dräkter vita vingband, grönaktig övergump och till stor del vita stjärtkanter. Hanen lätt att känna igen sommartid på sina klara färger, honan och ungfågeln saknar det röda på bröstet och på kinden. Hanen större än honan.
  • Storlek: Längd 14-16 cm, vikt 16-30 g.
  • Bo: I träd eller buske på 1-20 m:s höjd. Skickligt byggt av mossa, skägglav, kamouflerat med lavar och näverflagor. Fodrat med fjädrar, hår och strån. Boskål djup.
  • Häckning: Lägger 3-7 ägg i april-maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 11-15 dygn. Ungarna i boet 10-15 dygn och flygfärdiga efter 21 dygn. Lägger ofta två kullar.
  • Utbredning: Häckar i all slags skog utom i nordligaste Lappland. Populationen i Finland 7-9 miljoner par. (På de bästa häckningsområdena över 100 bon/kvadratkilometer.)
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttning i september-oktober, vårflyttning i mars-maj. Övervintrar i västra Europa, enstaka exemplar också i Finland.
  • Föda: Frön, ryggradslösa djur.
  • Läten: Flygläte “jyb”, varning talgoxlikt “pink”, sång en munter strof: “mamma, mamma får jag gå på bio ikväll klockan tio” (Jmfr. lövsångare)

Bofinken kännetecknas i alla dräkter på de mörka vingarnas två klarvita vingband, breda, vita stjärtkanter och gröna övergump. Bofinkshanen har en gråblå hjässa, brunröda kinder och bröst och brun rygg. Honfärgad fågel (adult hona och ungfågel) har gråbrun buk och brunaktig hjässa. Bofinkens tarser är bruna. Hanens näbb är gråblå med mörk spets (vintertid ljusare) och hos honan brun. Bofinkens iris är brun.

Bofinken är efter lövsångaren den vanligaste häckningsfågeln. I södra Finland är den vanligaste häckningsfågeln.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page