0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Buskskvätta

Saxicola rubetra

  • Familj: Flugsnappare – Muscicapidae
  • Allmänna kännetecken: Liten, kortstjärtad och rund, gulbrun, svart- och vitbrokig fågel som hör till snapparsläktet. I flykten kan man urskilja stjärtens kantpennor som är vita vid basen och har svart spets. Trivs på öppna marker.
  • Storlek: Längd 12-14 cm, vikt 14-18 g.
  • Bo: Väl dolt på marken, ofta vid en dikeskant eller en tuva. Byggt av mossor och gräs, Fodrat med fina stjälkar och med några fjädrar. Arten använder inte torra löv som fodring.
  • Häckning: Lägger 2-8 ägg i maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 12-14 dygn. Ungarna lämnar boet efter 12-13 dygn och är flygga efter 17-19 dygn,
  • Utbredning; Häckar på åkrar, betesmarker, starrängar och vid vägkanter från gränsen till Lapplands fjälltrakter och söderut. De häckande parens antal i Finland uppskattat till 300.000-400.000.
  • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttningen augusti-september, återkomst i april-juni. Övervintrar i tropiska Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: En kort vissling och ett smack “hjy-tek”. Sången en kort vissling och ett kännspakt melodilöst gnissel.

Buskskvättan är liten, rund och kortstjärtad brokig fågel. Hane i sommardräkt har orangefärgat bröst, klarvitt ögonstreck och svartbruna kinder. Hjässan är mörktonad och tätt strimmig. Ryggen, övergumpen och skuldrorna är gulbruna med svarta fläckar. På de mörka vingarna och vid basen på ytterpennorna i den svarta stjärten finns vita teckningar. Honfärgade buskskvättor (adult hona och ungfågel) har en blekare färgsättning, kinderna är bruna, ögonstrecket gulaktigt och de vita fläckarna på vingar och stjärt är mindre.

Buskskvättans höstdräkt är allmänt sett mörkare rostbrun. Buskskvättans näbb och tarser är svarta och iris mörkbrun.

Buskskvättan sitter i upprätt ställning och spanar efter föda. Ofta synlig t.ex. på en vinterståndare, pinne eller telefontråd.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page