0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Domherre

Pyrrhula pyrrhula

  • Familj: Finkar – Fringillidae
  • Allmänna kännetecken: En kraftig fink som hör till trädgårdens vinterfåglar. Näbben kraftig. Hjässan försedd med en svart kalott. Hanen röd på bröstet och buken, honan rödgrå. Kännetecknande för arten ett brett, vitt vingband.
  • Storlek: Längd 15,5-17,5 cm, vikt 24-38 g.
  • Bo: Oftast i en låg buske på 0,5-5 m höjd, sammanvävt av torra, tunna kvistar, fodrat med fina rotfibrer och strån.
  • Häckning: Lägger 5-7 ägg i april-maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 13-14 dygn. Ungarna i boet 12-18 dygn.
  • Utbredning: Häckar i barrskogsområden. Antalet häckande par i Finland 300.000-500.000. Besöker ofta fågelbräden vintertid.
  • Flyttning: Partiell dagflyttare som stryker omkring under dagen. Flyttar på hösten i oktober-november, på våren i mars-maj. Flyttningen riktar sig mot Ryssland och Mellaneuropa.
  • Föda: Frön, sommartid också insekter.
  • Läten: En melankolisk och dämpad vissling “pjyu”. Sången en tystlåten visslingsstrof.

Domherrehanens undersida är klarröd och honans rödgråaktig. Domherrens huvud, vingar och stjärt är svarta (blå metallglans), ryggen är grå och övergumpen skinande vit. Näbben är svart, mycket tjock och båda näbbhalvor med konvex siluett. Ungfågeln är brunare än honan och saknar svart hjässa. Domherrens tarser och iris är bruna.

Domherren är Kymmenedalens landskapsfågel.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page