0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Drillsnäppa

Acitis hypoleucos

  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: En vadare som hör till den stora familjen snäppor. Liten, med korta ben, lång stjärt och med en hukad ställning. Ryggen brun, bröstet tätt strimmigt, resten av undersidan rent vit. Ett tydligt vingband på vingen.
  • Storlek: Längd 18-20,5 cm, vingbredd 32-35 cm, vikt 41-56 g.
  • Bo: En grund grop, oftast väl dolt i vegetationen. Fodrat med torra löv, gräs, barr, osv.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 21-24 dygn. Ungarna flygga efter 3 veckor. Ungarna är borymmare, söker själv sin föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Häckar vid stränder i hela Finland. Häckningsbeståndet i Finland beräknat till 150.000-250.000 par.
  • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttningen i juli-augusti, återkomst i april-maj. Flyttar ensam eller i små grupper. Övervintrar i södra Europa och i Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Skarpa och svaga läten. Lockrop “ti-vii-viit”.

Drillsnäppan har korta ben och rätt lång stjärt och är vår minsta tringa-art. Ryggsidan är gråbrun, bröstet tätt strimmigt och undersidan rent vit. Den vita färgen sträcker sig som en smal kil upp mellan vingknogen och bröstet. Vingen har ett tydligt vitt vingband. Drillsnäppans tarser är ljust gröngråaktiga, näbben är mörkbrun och iris är brun.

Drillsnäppan guppar på stjärten som en sädesärla och flyger med dallrande vingar över vattenytan.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page