0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Dubbelbeckasin

Gallinago media

  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: En kraftigt byggd beckasin, större än enkelbeckasinen. Buken helt tvärrandig, vingarna undertill mörktonade, mycket vitt på stjärtens sidor. Flykten stadigare och långsammare än enkelbeckasinens.
  • Storlek: Längd 26–30 cm, vingbredd 43–50 cm, vikt 140–260 g.
  • Bo: På starrtuva på myrar, fodrat med torrt hö.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 22–24 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 21–28 dygn. Ungarna borymmare, söker själv sin föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Häckar på starrmyrar, svämängar och i fjällens vide och björkbälten. Europas dubbelbeckasinstam har minskat sedan 1800-talets mitt. Arten är mycket sällsynt i Finland och utrotningshotad. Häckningsbeståndet i Finland beräknat till 0–5 par.
  • Flyttning: Höstflyttning i augusti-oktober, vårflyttning i april-maj. Övervintrar i östra Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Ett svagt “jääh”. Ett gruppspel som hörs på långt håll (över 300 m) med stigande och sjunkande gnällande ljud och accelererande knäppningar.

Dubbelbeckasinen liknar enkelbeckasinen, men dubbelbeckasinens buk är helt tvärrandig. Vingarna är undertill mörka och stjärtens kanter har mycket vitt (ungfåglar har bara litet vitt på stjärten). Dubbelbeckasinen är större och kraftigare byggd än enkelbeckasinen. Dubbelbeckasinens tarser är gulaktiga eller grågrönaktiga. Näbb och iris är mörkbruna. Dubbelbeckasinen flyger tungt och rakt nära markytan.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page