0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jouko Lehmuskallio, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Ejder

Somateria mollissima

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: Vår största dykand, ejdern, ger ett tungt intryck, som en liten gås. Huvudet är stort och kilformat, halsen förhållandevis tjock. Hanen svartvit, honan brunspräcklig.
  • Storlek: Längd 60-70 cm, vingbredd 95-105 cm, vikt 1.200-2.600 g.
  • Bo: Under buskar, i bergsskreva, i blåstångsbankar. Mycket dun i boet.
  • Häckning: Lägger 3-7 ägg i april. Endast honan ruvar, ruvningstid 25-32 dygn. Ungarna lär sig flyga som 9-10 veckor gamla. Ungarna borymmare, söker själv sin föda redan som mycket små, men ungkullen följer honan. Ofta förenar sig främmande honor och ungkullarna förenas till en barnträdgård.
  • Utbredning: Häckningsfågel på havsområdena, stammen i östra Finska viken gles och häckningar i Bottenhavet tillfälliga. Minskat under senare år. Finlands häckningsbestånd beräknat till 80.000-110.000 par.
  • Flyttning: Dagflyttare. Huvuddelen av hanarna flyttar till den danska kusten i månadsskiftet maj-juni. Höstflyttningen i september-oktober, återkomst i april-maj. Övervintrar på Östersjön och Nordsjön. En liten del övervintrar på Ålands hav.
  • Föda: Huvudsakligen blåmusslor.
  • Läten: Hanens vårrop ett duvlikt dovt “aoå aooå”, honans läte gåslikt “gåk-gåk-gåk…”.

Ejderhane i praktdräkt känns igen på långt håll pga dess vita rygg, mörka vingpennor, mörka stjärt och buk. Hjässan är svart. I nacken finns en grön och på krävan en rosenröd färgton. Hanne i praktdräkt ruggar till eklipsdräkt i juni och är då allmänt svartbrun och den har ett brett, otydligt ögonbrynsstreck och en stor vit vingfläck.

Ungfågelhane (under 2:a kalenderåret) liknar hane i eklipsdräkt men är ljusare framtill och saknar den vita vingfläcken. Honfärgad ejder (adult hona och ungfågel) är genomgående brunspräcklig och vingspegeln är brun (en aning violett ton). På vingspegelns båda sidor finns ett vitt vingband. Ungfågeln är på hösten mörkare brun och mönstringen är otydligare och den har otydligare ögonbrynsstreck. De honfärgade ejderarterna identifieras lättast på näbbsidans fjäderklädda kilar. Hos ejdern är kilen smal och når ut till näsborren. Ejderns tarser är gröngula (hanen) eller gröngrå (hona). Näbben är grönaktig och iris är brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page