0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Teemu Vedenoja, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Enkelbeckasin

Gallinago gallinago

  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: En brokig vadare. Näbben dubbelt längre än huvudet. Otydliga gulaktiga band längs ryggen, buken vit. Endast litet vitt på stjärtkanten.
  • Storlek: Längd 23-28 cm, vingbredd 39-45 cm, vikt 78-105 g.
  • Bo: Väl dolt på våtmarkstuva, bomaterial stjälkar.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i månadsskiftet april-maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 18-22 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 14-19 dygn. Ungarna borymmare, söker själva sin föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Häckar i våtmarker och på stränder i hela Finland, men saknas på myrar och öppna mossar. Den häckande stammen i Finland beräknas uppgå till 90.000-180.000 par.
  • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttningen i september-november, återkomst i april-maj. Övervintrar i västra och södra Europa.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Spellätet en lång, mekanisk serie: “tjik-kot”-läten. På natthimlen hörs ett vibrerande ljud som uppkommer av luftströmmar i de yttre sjärtpennorna då fågeln dyker neråt.

Enkelbeckasinen är en traststor brunspräcklig vadare med mycket lång näbb. På hjässan och på ryggen finns breda längsgående ränder. Enkelbeckasinen liknar dubbelbeckasinen, men är smärtare, buken är vit (dubbelbeckasinen tvärrandig) och har bara litet vitt på stjärtens sidor. I motsats till dubbelbeckasinen flyger enkelbeckasinen snabbt upp, stiger snabbt i höjd och flyger bort kastande från sida till sida. Enkelbeckasinens tarser är grönaktigt grå, näbben är rödbrun med mörk spets och iris är brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page