0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Fiskgjuse

Pandion haliaetus

  • Familj: Hökartade rovfåglar – Accipitridae
  • Allmänna kännetecken: En medelstor, långvingad, ljus rovfågel. Handen lång, endast 4 “fingrar” i vingspetsen. Under glidflykt är vingarna i vinkel med vingknogen framskjuten som hos en trut. Ryttlar och störtdyker efter fisk.
  • Storlek: Längd 52-60 cm, vingbredd 152-167 cm, hanens vikt 1 230-1950 g, honans 1 500-2 200 g.
  • Bo: Ett stort risbo i trädkrona, sjömärke eller torn. Inrett med mossa, torv, halm och lav.
  • Häckning: Lägger från slutet av april 1-4 ägg. Det är främst honan som ruvar, ruvningstid 34-38 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 51-59 dygn.
  • Utbredning: Häckar i hela landet. Häckar i stora skogsområden, men fångar sin föda i vattenområden som kan vara långt från boet. Häckningsbeståndet beräknat till 1 150-1 300 par.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttningen börjar i mitten av augusti och når sin topp i början av september, vårflyttningen i april. Övervintrar i huvudsak i västra Afrika. Flera individer med satellitsändare har hämtat rikligt med nya upplysningar om artens flyttningsbeteende.
  • Föda: Fiskar.
  • Läten: En ynkligt pipande vissling och ljudligt “bjyp”.

Fiskgjusen är svartbrun på ryggen och undertill nästan helt vit. Bröstet har ett mörkt bälte. Det rätt lilla huvudet är vitt utom ett mörkt streck som går över ögat. Underifrån är vingen vit utom att vingknogens fläck, handpennornas toppar och armpennornas smala bakkant och en gles tvärrandning är svarta. Stjärten har mörk randning. Höstens ungfåglar känns igen på det fjälliga ryggmönstret.

Fiskgjusens tarser är blågrå, näbben är svart, vaxhuden är gråblå och iris gul. Fiskgjusens vingar är mycket långa, smala och under färdflykt klart böjda i vinkel. Under glidflykt är vingarna böjda i en båge nedåt. En flygande fiskgjuse liknar en stor trut men är ändå kraftigare. Då den upptäcker ett byte stannar fiskgjusen upp och ryttlar och störtdyker efter fisken. Efter en lyckat fångst stiger fiskgjusen upp direkt ur vattnet med bytet i klorna. Fiskgjusen är Tavastlands landskapsfågel.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page