0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Fisktärna

Sterna hirundo

  • Familj: Tärnor – Sternidae
  • Allmänna kännetecken: En relativt liten tärna, liknar silvertärnan, men näbben är relativt lång, tarserna, huvudet och halsen är längre och vingarna litet bredare. Adult fågel har svart näbbspets. Flykten stadigare än silvertärnans.
  • Storlek: Längd 34-37 cm, vingbredd 70-80 cm, vikt 100-145 g.
  • Bo: Ett lågt bo på bar mark, på blåstångsvall eller i lågt gräs. Mängden av bomaterial varierar individuellt, strån, stickor, alger, barr o.dyl.
  • Häckning: Lägger 1-3 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 20-23 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 24-30 dygn.
  • Utbredning: Häckar vid insjöar och i innerskärgården. Häckningsbeståndet i Finland beräknat till 50.000-70.000 par.
  • Flyttning: Delvis dag- och delvis nattflyttare. Höstflyttningen i juli-augusti (en liten del senare), återkomst huvudsakligen i maj. Övervintrar i södra Afrika, i Finland ringmärkta fåglar påträffade också i Australien.
  • Föda: I huvudsak små fiskar som den störtdyker efter.
  • Läten: “Kit, kit” och “tii-rää” rop.

Adult fisktärna är vit undertill och ljusgrå på ryggen. Huvudkalotten är svart och handens spets är litet mörk baktill. Adult fisktärna liknar adult silvertärna men skiljer sig från denna på näbbens svarta spets, de längre tarserna, de bredare och bara svagt genomskinliga vingarna och den stadigare flykten. Fisktärnans vita stjärt är djupt kluven.

Ungfågeln är grå på ryggen (med bruna och vita fjäderkanter) och vingknogen är tydligt mörk framtill. Pannan är till stor del vit; hjässan är mörk med början ovanför ögat. Fisktärnans tarser är röda (adult fågel) eller gulröda (ungfågel); näbben är svartspetsad och röd (adult) eller svartbrun med gul näbbas (ungfågel) och iris är mörk.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page