0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Fjällgås

Anser erythropus

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: Liten grå gås med gul orbitalring.
  • Storlek: Längd 56-66 cm, vingbredd 115-135 cm, vikt 1,5-2 kg.
  • Bo: En grund fördjupning, fodrad med växtdelar och gråbrunt dun. Boet placeras i fuktig terräng under en buske eller på en tuva på myrmark.
  • Häckning: Lägger 5-7 ägg i maj. Ruvar i 25-28 dygn, ungarna är flygfärdiga efter 35-40 dygn.
  • Utbredning: Den mest utrotningshotade fågel som häckar i Finland. Tidigare vanlig i Lappland och sågs ofta i söder under flyttning. Numera mycket sällsynt. Stammen av häckande fjällgäss i Finland har troligen dött ut. Arten påträffas häckande i Norge där den häckande stammen uppskattas till 35-45 par.
  • Flyttning: Flyttar mot sydost, till området kring Svarta havet och Kaspiska havet, södra Ryssland och Kazakstan. Fjällgåsen flyttar tidigare än andra gäss i augusti- september, vårflyttningen främst i maj.
  • Föda: Troligen den samma som för andra grå gäss.
  • Läten: Gälla, två-trestaviga stötar.

Fjällgåsen liknar bläsgåsen men är mindre och smäckrare. De bästa kännetecknen är den lilla ljusröda näbben och alltid en tydlig gul orbitalring. Fjällgåsen har längre vingar än bläsgåsen och spetsen når ut förbi stjärten. Den unga fjällgåsen saknar den adultas vita fläck vid näbbens bas och halsens längsgående fåror. Tarserna hos den adulta fågeln är orangegula och hos den unga smutsgula. Näbben är rosenröd och spetsen är ljus, den unga fågeln har en smutsgul näbb med mörk spets. Fjällgåsen har en kastanjebrun iris, ögonlocket är uppsvällt och gult. Kännetecknet syns på långt håll.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page