0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Fjällpipare

Eudromias morinellus

  • Familj: Pipare och vipor – Charadriidae
  • Allmänna kännetecken: Vadarfågel som förekommer i fjälltrakterna, mindre och kraftigare än ljungpiparen. Kort näbb, vitt eller gulaktigt, brett ögonbrynsstreck. Ett vitt bröstband i alla dräkter.
  • Storlek: Längd 20–24 cm, vingbredd 57–64 cm, vikt 110–155 g.
  • Bo: En grund fördjupning på fjälläng. Bomaterial bitar av lav, kråkbärsblad o.dyl.
  • Häckning: Lägger 3–4 ägg i juni. Oftast är det hanen som ruvar, ruvningstid 18–27 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 30 dygn. Ungarna borymmare och söker själv sin föda redan som mycket unga. Honan lämnar ofta ruvandet och skötseln av ungarna till hanen och parar sig med en ny hane. Föräldrarna mycket oskygga vid boet.
  • Utbredning: Häckar på kalfjäll och högplatåer på torra ängar av kråkbär och lavar. Ses under flyttningen på åkrar och på ytterskärgårdens kobbar. Häckningsbeståndet i Finland uppskattat till 1.500–3.000 par. Har minskat kraftigt.
  • Flyttning: I huvudsak nattflyttare. Höstflyttningen i augusti-oktober och återkomst i maj-juni. Övervintrar i norra Afrika och i Mellanöstern.
  • Föda: Ryggradslösa djur och bär.
  • Läten: Ett dallrande kärrsnäppelikt “bryy”.

Fjällpiparen är en gråbrun fågel. Den svarta hjässan kantas av ett brett vitt ögonbrynsstreck. Över bröstet löper ett bågformigt streck och den roströda buken är svart i mitten. Ögonbrynsstreckena förenas i nacken. Tarserna är gulaktiga, näbben svart (undernäbbroten grönaktig) och iris brun. Honan är färggrannare än hanen.

I vinterdräkt och som ung liknar fågeln den adulta i färgteckning, men buken saknar den roströda och svarta färgen. Ungfågelns ryggfjädrar är svartbruna med en skarpt avgränsad gulbrun kant. Ögonbrynsstrecket är gulaktigt brunt.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page