0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Fjällvråk

Buteo lagopus

  • Familj: Hökartade rovfåglar – Accipitridae
  • Allmänna kännetecken: En rovfågel större än ormvråk och med längre vingar. Känns bäst igen på den vita stjärten med det svarta ändbandet.
  • Storlek: Längd 49-59 cm, Vingbredd 123-140 cm, vikt 0,5-1,4 kg. Honan större än hanen.
  • Bo: Byggt av ris, fodrat med mossa, lav och torrt gräs. Tilläggsmaterial tillförs under häckningen. Placeras i ett träd (tall) nära kronan, på en berghylla eller på ett stort flyttblock. Samma bo används i åratal.
  • Häckning: Lägger 2-6 ägg. Antalet varierar med gnagartillgången. Endast honan ruvar. Ruvningstiden ca. en månad. Ungarna flygfärdiga efter 34-45 dygn.
  • Utbredning: Häckningsfågel i Lapplands fjäll- och skogsområden. På andra ställen påträffas den endast under flyttningen. Populationen i Finland 500-4.000 par. En del av fåglarna häckar inte under dåliga sorkår.
  • Flyttning: Flyttar i oktober till syd och sydost, övervintrar redan i centraleuropa och i södra Ryssland. Vårflyttning i mars- början av maj. Under goda sorkår övervintrar de på stora åkerområden ibland i stort antal (senast vintern 2008/2009).
  • Föda: Nästan 90% av födan smågnagare (sorkar).
  • Läten: Ett långt klagande gnäll.

Fjällvråken är större och kraftigare än ormvråken. Huvudet och området kring krävan är ljusgulaktiga, buken svart. Fjällvråken flyger likt ormvråken, i flykten är vingundersidan till stor del ljus och i vingknogen finns en mörk fläck. Fjällvråkens stjärt är vit och i ändan finns ett brett svart band. Ovansidans bästa kännetecken är den vita övergumpen som skiner långt också under dåliga observationsförhållanden. Ungfågelns huvud är gulaktigt; hakan, strupen och området kring krävan är ljusare och från krävan längsrandig, vingens bakkant är inte svart och stjärtens ändband är bara svagt synligt. Både den ungas och den adultas allmänna färgteckning varierar mycket. Fjällvråkens tår är gula benen är fjäderbeklädda, näbben är blåaktig, vaxhuden är gul och iris brun (adult) eller gul (ungfågel).

Under jakten kretsflyger fjällvråken, eller sitter stilla på en utkiksplats. Fjällvråken ryttlar ofta långa stunder (jfr. ormvråk).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page