0:00
0:00
Rödstjärt och gök

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Gök

Cuculus canorus

  • Familj: Gökar – Cuculidae
  • Allmänna kännetecken: En brun eller grå, långstjärtad fågel med spetsiga vingar. I flykten höklik, men vingarna går inte högre än kroppens våglinje.
  • Storlek: Längd 32-36 cm, vingbredd 54-60 cm, vikt 80-160 g.
  • Bo: Gör inte eget bo, utan parasiterar hos många olika tättingar (rödstjärt, ängspiplärka, sädesärla, järnsparv, bergfink). Gökungen knuffar ut fosterfågelns ägg eller ungar från boet.
  • Häckning: Äggläggningstiden är från mitten av maj till början av juli. Lägger äggen med två eller tre dygns mellanrum. Ruvningstiden 12 dygn. Ungarna blir kvar i boet i 18-23 dygn, de matas ännu tre veckor efter att de lämnat boet.
  • Utbredning: Levnadsmiljö varierande. Förekommer i all slags skog, i skärgården och i städer. Finlands bestånd beräknat till 50.000-80.000 par.
  • Flyttning: Höstflyttning från slutet av juli till början av oktober, återkomst från början av månadsskiftet april-maj. Övervintrar i tropiska Afrika.
  • Föda: Olika insekter och speciellt håriga fjärilslarver.
  • Läten: Det kända “kok-koo”.

Göken liknar till utseende en sparvhök, men i flykten slår de spetsiga vingarna snabbt och jämnt med låga slag nedanför kroppens våglinje. I flykten ser gökens huvud spetsigt ut. Näbben ser rak ut i flyktsilhuetten (inte krokig som hos rovfåglar). Den prickiga (inte randiga som hos sparvhöken) stjärten är lång och avrundad i spetsen. Ryggen är blågrå och buken har mörka tvärränder hela vägen.

Könen är lika i färgen, men honan har en rostfärgad fläck på bröstet. Det finns honor med en sällsynt rödbrun färgvariant vars rygg är rödbrun likt tornfalken. Denna färgvariant är sydlig. Ungfågeln kan skiljas från adult hona på den vita nackfläcken. Gökens tarser är gula, övernäbben är brun och undernäbben grönaktig med ljus näbbrot, iris är orangegul (adult) eller rödbrun (ungfågel). Orbitalringen runt ögat är gul.

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page