0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Grå flugsnappare

Muscicapa striata

  • Familj: Flugsnappare – Muscicapidae
  • Allmänna kännetecken: En art utan iögonfallande kännetecken i den grå dräkten. Står upprätt. Ovan brungrå, under ljus, på bröstet otydlig streckning. Långa vingar och stjärt, relativt stort och runt huvud.
  • Storlek: Längd 13,5–15 cm, vikt 13–19 g.
  • Bo: På mycket olika platser som håligheter i byggnader, öppna holkar, stubbhål, kvisthögar. Byggt av mossor, skägglav och gräs. Fodrat med strån, hår, rotfibrer, trådstumpar, pappersbitar, fjädrar osv.
  • Häckning: Lägger 2–7 ägg i maj-juni. Endast honan ruvar, ruvningstid 12–14 dygn. Ungarna i boet 10–16 dygn.
  • Utbredning: Häckar i öppna skogar och trädgårdar i hela Finland. Finlands häckningsbestånd 1–1,7 miljoner par (hör till vårt lands 10 vanligaste fåglar).
  • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttning i augusti-september, återkomst i maj-juni. Övervintrar i tropiska Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Ett vasst “zri”. Sången består av anspråkslösa spetsiga, sträva toner.

Grå flugsnappare är en av de vanligaste fåglarna i Finland. Den är en anspråkslöst tecknad småfågel, ryggen brungrå och buken gråvit. Hjässan och bröstet är otydligt streckade. Vingarna och stjärten är långa och huvudet är runt och förhållandevis stort. Tarserna är svarta. Näbben är bred i basen och svart till färgen, undernäbbens bas är brunaktig. Iris är mörkbrun.

Den grå flugsnapparen sitter i ganska upprätt ställning då den spanar efter insekter, ofta på öppna platser. Den snappar upp bytet i luften i en snabb luftfärd och återvänder ofta till samma plats.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page