0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jouko Lehmuskallio, M., W. & F. von Wright: Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Grågås

Anser anser

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: Stor gås med ljust gråfärgad vingöversida. Näbben rätt stor, enfärgat röd.
  • Storlek: Längd 74-84 cm, vingbredd 149-168 cm, vikt 3-4,2 kg.
  • Bo: En låg bobal byggd av växtmaterial, dunet i det fjäderfodrade boets kanter gråaktigt och i mitten vitt.
  • Häckning: Lägger 3-9 ägg (i medeltal 4-8) från mitten av april. Ruvningstid 27-29 dygn. Ungarna blir flygfärdiga efter ungefär två månader.
  • Utbredning: Hos oss häckar de i Östersjöns skärgård och längs kusten. I slutet av 1800-talet minskade grågåsbeståndet dramatiskt på grund av förföljelse och störningar. Stammen började återhämta sig från 1950-talet och har därefter ökat. Nu beräknas stammen till 3.000-4.000 par.
  • Flyttning: Övervintrar i västra och sydvästra Europa. Flockar börjar bildas i slutet av juli och höstflyttningen sker i augusti-september. Vårflyttningen är rätt tidig och sker huvudsakligen redan i april.
  • Föda: I huvudsak gräs som den betar på låga skär och i strandängar. Söker endast sällan föda i vattnet, då i huvudsak alger.
  • Läten: Skränande, skärande stöt.

Grågåsen är vår största gåsart. Den adulta fågelns näbb är kraftig och helt ljust orangeröd. Ungfågelns näbb är först gröngrå och ändrar sedan till orange. Grågåsens iris är brun. Ovansidan av vingen är till stor del blågrå vilket är ett bra kännetecken då fågeln flyger. Tarserna är på adulta fåglar matt ljusröda och på en ungfågel gråaktiga.

Grågåsen flyger med rätt långsamma vingslag och simmar gåsaktigt med bakdelen upplyft (inte så högt som sädgåsen). Flockarna (som vanligtvis består av 30-40 fåglar sträckflyger i plog eller i en diagonal front. Grågåsen ruggar på sommaren, då vingpennorna faller av under en kort tid och under den tiden (2-3 veckor) är de nästan oförmögna att flyga och därför mycket vaksamma och gömmer sig vid minsta störning. Om den ruggande gåsen blir överraskad av rovdjur trycker den sig mot marken med halsen instucken i växtligheten eller om den simmar sänker den sig så djupt under vattnet att bara huvudet syns.

Den tama gåsen härstammar troligen från grågåsen.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page