0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Gräsand

Anas platyrhynchos

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: En hane i praktdräkt är vår mest kända andfågel. I alla dräkter är det säkraste kännetecknet det breda blå vingbandet, som på båda sidor kantas av ett svart och ett vitt band.
  • Storlek: Längd 50-60 cm, vingbredd 79-87 cm, vikt 900-1.300 g.
  • Bo: På en skyddad plats ibland t.o.m. långt från stranden. Fodrat med torrt gräs och dun.
  • Häckning: Lägger 5-12 ägg i april. Endast honan ruvar, ruvningstid 22-30 dygn. Ungarna lär sig flyga 7-8 veckor gamla. Ungarna borymmare, söker själv sin föda redan som mycket små, men kullen håller sig nära honan.
  • Utbredning: Häckar i hela Finland. Häckningsbeståndet beräknat till 200.000 par.
  • Flyttning: Natt- och dagflyttare. Höstflyttning i oktober-november, vårflyttning i mars-april. Övervintrar i västra och mellersta Europa och i södra Skandinavien. En liten del av beståndet övervintrar i Finlands städer i isfria vatten med hjälp av utfodring.
  • Föda: Växtdelar, ryggradslösa djur.
  • Läten: Hanens lekläte en ljus vissling “piy”. Honans läte ett brett “rääb”.

En gräsandshane i praktdräkt är mörkt rödbrun på bröstet, har en vit smal ring runt halsen, huvudet är grönglänsande svart, buken är grå och gumpen svart. Stjärtens mittersta pennor är böjda uppåt. Ryggen är grå, delvis kaneltonad. Från slutet av juni till september ruggar hanen från praktdräkt till eclipsdräkt och liknar då honan men är mörkare, övergumpen är skiftar i svart och näbben är gul utan den för honan typiska näbbfläcken. Den honfärgade gräsanden (adult hona och ungfågel) är genomgående brunspräcklig. I alla dräkter är vingspegeln med det blåvioletta vingbandet med vitt på båda sidor ett bra kännetecken.

Gräsandens tarser är orangeröda. Näbben är olivgrön eller grönaktigt gul (adult hane), orangebrun (adult hona) eller rödaktigt brun (ungfågel). Iris är brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page