0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Gråsiska

Acanthis flammea

  • Familj: Finkar – Fringillidae
  • Allmänna kännetecken: Ljusgråspräcklig liten fink med röd panna. Liknar snösiska men är mörkare i färgen och har mer ränder. Övergumpen streckad, undergumpens fjädrar med bred mörk mittrand.
  • Storlek: Längd 11,5-14 cm, vikt 12-16 g.
  • Bo: I träd eller i buske 0-4 m:s höjd. Omsorgsfullt byggt av kvistar, mellanskiktet lav, tunna rötter, enbark o.dyl. Fodrat med videull, renhår och fjädrar.
  • Häckning: Lägger 3-7 ägg. Endast honan ruvar, ruvningstid 10-12 dygn. Ungarna kvar i boet 12-13 dygn. Lång häckningstid, från april till slutet av juli. En del av populationen har två kullar.
  • Utbredning: I Finland en nordlig taigaart, men häckar också i fjällbjörkskogen. Häckar rikligt i norra Finland, men tillfälligt också i södra Finland. Finlands häckningsbestånd beräknat till 200.000-500.000 par. Är vissa vintrar en talrik fågel vid fågelbordet.
  • Flyttning: Delvis flyttfågel vars vandringar och övervintringar har en oregelbunden natur. Höstflyttning i oktober-november, vårflyttningen i mars-april. Övervintrar i södra och mellersta Ryssland och i Finland.
  • Föda: Olika växters frön, vintertid alens och björkens hängen.
  • Lätet: Flyktläte “dzu-dzup”, lockläte ett stigande “zäii”. Sången består av upprepningar av locklätet och surrande läten.

Gråsiskan är en gråbrun, mörkstreckad fink med svart haklapp, röd panna och två ljusa vingband. Hanen har varierande mängd rött också på bröstet. Gråsiskans övergump är streckad och undergumpens fjädrar har en bred mörk mittrand. Tarserna är mörkbruna, näbben är gul med mörk spets och iris är mörkbrun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page